Open navigation

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

2019 – Vaikeiden markkinaolosuhteiden ja projektihaasteiden vuosi


Keskeistä neljänneltä vuosineljännekseltä 2019

 • Tilauskertymä laski 17% 1.555 miljoonaan euroon (1.874)
 • Liikevaihto kasvoi 10% 1.684 miljoonaan euroon (1.532)
 • Tilaus-laskutussuhde oli 0,92 (1,22)
 • Vertailukelpoinen liiketulos laski 202 miljoonaan euroon (226), mikä vastaa 12,0% liikevaihdosta (14,7)
 • Tulos/osake laski 0,17 euroon (0,25)
 • Liiketoiminnan rahavirta laski 295 miljoonaan euroon (349)

Keskeistä katsauskaudelta tammi-joulukuu 2019

 • Tilauskertymä laski 16% 5.327 miljoonaan euroon (6.307)
 • Tilauskanta kauden lopussa laski 5% 5.878 miljoonaan euroon (6.166)
 • Liikevaihto säilyi vakaana ollen 5.170 miljoonaa euroa (5.174)
 • Tilaus-laskutussuhde oli 1,03 (1,22)
 • Vertailukelpoinen liiketulos laski 457 miljoonaan euroon (577), mikä vastaa 8,8% liikevaihdosta (11,2)
 • Tulos/osake laski 0,37 euroon (0,65)
 • Liiketoiminnan rahavirta laski 232 miljoonaan euroon (470)
 • Osinkoehdotus 0,48 euroa osakkeelta (0,48)

Vertailukelpoinen liiketulos sisältää kuluja, jotka liittyvät projektikustannusylityksiin Marine- ja Energy-liiketoiminnoissa. Kulut olivat 68 miljoonaa euroa neljännellä vuosineljänneksellä ja yhteensä 152 miljoonaa euroa vuonna 2019.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?