Open navigation

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Investoinnit

Aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin liittyvät investoinnit olivat 116 miljoonaa euroa (110) tammi-joulukuussa. Yritysostoinvestoinnit olivat 6 miljoonaa euroa (196). Vertailukauden luku sisältää Transas-yritysoston, joka saatiin päätökseen toukokuussa 2018. Kauden poistot ja arvonalentumiset olivat 180 miljoonaa euroa (130). Kasvu johtuu uuden IFRS 16 -standardin käyttöönotosta.

Vuonna 2020 aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin liittyvien investointien odotetaan olevan poistoja ja arvonalentumisia alemmalla tasolla.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?