Open navigation

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Kestävä kehitys

Erilaisten teknologioidensa ja erikoistuneiden palveluidensa ansiosta Wärtsilällä on hyvät valmiudet vähentää luonnonvarojen käyttöä ja päästöjä sekä auttaa asiakkaitaan varautumaan uusiin lainsäädännöllisiin vaatimuksiin. Wärtsilän tutkimus- ja tuotekehitystoiminnot keskittyvät jatkossakin kehittämään edistyksellisiä ympäristöteknologioita ja -ratkaisuja. Wärtsilä on sitoutunut tukemaan YK:n Global Compact -aloitteen ihmisoikeuksia, työvoimaa, ympäristöä ja korruption torjuntaa koskevia perusperiaatteita. Wärtsilä on myös sitoutunut tukemaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteita, jotka käsittelevät asioita, joihin Wärtsilällä on positiivinen vaikutus. Tällaisia ovat esimerkiksi puhdas energia, vähähiilinen merenkulun ekosysteemi ja vastuullinen liiketoiminta.

Helmikuussa Wärtsilä ja Aalto-yliopisto solmivat kumppanuussopimuksen, jolla pyritään vahvistamaan ja laajentamaan nykyistä yhteistyötä. Ilmastonmuutokseen, luonnonvarojen niukkuuteen ja digitalisaation haasteisiin on vastattava luovilla ratkaisuilla, jotka edellyttävät uutta tutkimusta, osaamista ja ideoita. Wärtsilä ja Aalto-yliopisto aikovat yhdessä tarttua näihin haasteisiin yhteistyötä tiivistämällä.

Henkilöstön terveys ja turvallisuus ovat Wärtsilässä etusijalla. Maaliskuussa Wärtsilä järjesti viidennen maailmanlaajuisen turvallisuuspäivänsä. Teemapäivän tavoitteena oli lisätä tietoisuutta Wärtsilän turvaohjeistuksesta, jolla varmistetaan turvalliset ja yhdenmukaiset käytännöt sellaisten tapaturmien estämiseksi, jotka voivat johtaa vakaviin vammoihin tai kuolemaan.

Toukokuussa Wärtsilän ratkaisut öljynporaus- ja tuotantolaitosten kaasupolttoaineiden päästöjen vähentämiseksi huomioitiin White Snow, Clean Air -palkinnolla 11. Arktisen neuvoston ministerikokouksen yhteydessä. Lisäksi Wärtsilän Aquarius UV -painolastivedenkäsittelyjärjestelmä sai Yhdysvaltain rannikkovartioston tyyppihyväksynnän. Wärtsilä Aquarius UV (ultravioletti) -teknologia hyödyntää perusteellisesti testattua suodatusta ja UV-säteilytystä säilyttäen samalla korkean turvallisuuden ja toiminnallisuuden tason.

Syyskuussa Wärtsilä liittyi Getting to Zero 2030 Coalition” -yhteenliittymään, jossa Wärtsilä ja 74 muuta organisaatiota sitoutuivat avomeriliikenteen ja sen energia-arvoketjujen hiilineutraaliuteen. Tämä on linjassa IMO:n hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen tähtäävän strategian kunnianhimoisimman tulkinnan ja viimeisimmän asiaa koskevan IPCC:n ilmastotutkimuksen kanssa.

Lokakuussa tappajajärven” kaasuja käyttävä Wärtsilän voimalaitos Kibuyessa Ruandassa sisällytettiin Project Management Instituten (PMI) viimeisen 50 vuoden ajanjakson kymmenen parhaan uusiutuvan energian hankkeen listalle.

Wärtsilän osake sisältyy useisiin kestävän kehityksen osakeindekseihin, mukaan lukien Dow Jones Sustainability -indeksit (DJSI), FTSE4Good -indeksisarja, Ethibel Sustainability Index (ESI) Excellence Europe, MSCI ACWI ESG Leaders -indeksi, S&P Europe 350 ESG -indeksi, OMX GES Sustainability Finland -indeksi ja STOXX Global ESG Leaders -indeksi.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?