Open navigation

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Liikevaihto ja liiketulos

Wärtsilän neljännen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi 10% 1.684 miljoonaan euroon (1.532) edellisvuoden vertailukaudesta johtuen pääasiassa korkeammista merenkulun laitetoimituksista. Wärtsilä Marinen osuus liikevaihdosta oli 61% ja Wärtsilä Energyn osuus 39%. Huoltotoiminnan liikevaihto säilyi vakaana ollen 740 miljoonaa euroa (731). Valuuttakurssimuutokset huomioiden huoltotoiminnan liikevaihto säilyi vakaana.

Neljännen vuosineljänneksenliiketulos oli 164 miljoonaa euroa (206) eli 9,7% liikevaihdosta (13,4). Vertailukelpoinen liiketulos oli 202 miljoonaa euroa (226) eli 12,0% liikevaihdosta (14,7). Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat 39 miljoonaa euroa (20). Nämä koostuivat pääasiassa rakennejärjestelykuluista sekä Etelä-Koreassa sijainneen Wärtsilä Hyundai Engine Company (WHEC) -yhteisyrityksen sulkemiseen liittyvistä lisäkuluista. Wärtsilä Marinen vertailukelpoinen liiketulos oli 119 miljoonaa euroa (190) eli 11,7% liikevaihdosta (22,9). Wärtsilä Energyn vertailukelpoinen liiketulos oli 83 miljoonaa euroa (35) eli 12,5% liikevaihdosta (5,0). Vertailukelpoinen oikaistu EBITA oli 213 miljoonaa euroa (237) eli 12,6% liikevaihdosta (15,4). Hankintamenojen allokointeihin liittyvät poistot olivat 10 miljoonaa euroa (11). Neljännen vuosineljänneksen tulosluvut sisältävät 68 miljoonaa euroa kuluja, jotka liittyvät kustannusylityksiin tietyissä suurissa ja monimutkaisissa projekteissa Marine- ja Energy-liiketoiminnoissa. Tästä 34 miljoonaa euroa kirjattiin Wärtsilä Marine -liiketoiminnassa ja 34 miljoonaa euroa Wärtsilä Energy -liiketoiminnassa.

Wärtsilän tammi-joulukuun liikevaihto säilyi vakaana edellisvuoden vertailukauteen nähden ollen 5.170 miljoonaa euroa (5.174). Korkeammat merenkulun laitetoimitukset ja huoltotoiminnan kasvu kattoivat energialiiketoiminnan laitetoimitusten laskun. Wärtsilä Marinen osuus liikevaihdosta oli 64% ja Wärtsilä Energyn osuus 36%. Huoltotoiminnan liikevaihto kasvoi 3% 2.502 miljoonaan euroon (2.419). Valuuttakurssimuutokset huomioiden huoltotoiminnan liikevaihto kasvoi 2%. Wärtsilän liikevaihdosta noin 67% oli euromääräistä ja 20% Yhdysvaltain dollareissa. Loppuosa liikevaihdosta jakautui usean valuutan kesken.

Tammi-joulukuun liiketulos oli 362 miljoonaa euroa (543) eli 7,0% liikevaihdosta (10,5). Vertailukelpoinen liiketulos oli 457 miljoonaa euroa (577) eli 8,8% liikevaihdosta (11,2). Vertailukelpoisuuteen vaikuttaviin eriin sisältyi 95 miljoonaa euroa (35) rakennejärjestelykuluja sekä Etelä-Koreassa sijainneen WHEC:n sulkemiseen liittyviä lisäkuluja. Wärtsilä Marinen vertailukelpoinen liiketulos oli 305 miljoonaa euroa (380) eli 9,1% liikevaihdosta (13,5). Wärtsilä Energyn vertailukelpoinen liiketulos oli 152 miljoonaa euroa (197) eli 8,3% liikevaihdosta (8,4). Vertailukelpoinen oikaistu EBITA oli 498 miljoonaa euroa (621) eli 9,6% liikevaihdosta (12,0). Hankintamenojen allokointeihin liittyvät poistot olivat 41 miljoonaa euroa (43). Koko vuoden tulosluvut sisältävät 152 miljoonaa euroa kuluja, jotka liittyvät kustannusylityksiin tietyissä suurissa ja monimutkaisissa projekteissa Marine- ja Energy-liiketoiminnoissa. Tästä 51 miljoonaa euroa kirjattiin Wärtsilä Marine -liiketoiminnassa ja 101 miljoonaa euroa Wärtsilä Energy -liiketoiminnassa.

Rahoituserät olivat tammi-joulukuussa -47 miljoonaa euroa (-40). Nettokorot olivat -12 miljoonaa euroa (-7). Tulos ennen veroja oli 315 miljoonaa euroa (502). Verot olivat 97 miljoonaa euroa (116), mikä vastaa 30,7 prosentin efektiivistä verokantaa (23,1). Efektiivistä verokantaa rasittivat aikaisempiin tilikausiin liittyvät verokulut. Tilikauden tulos oli 218 miljoonaa euroa (386). Osakekohtainen tulos oli 0,37 euroa (0,65) ja osakekohtainen oma pääoma 4,05 euroa (4,09). Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) oli 11,5% (18,1) ja oman pääoman tuotto (ROE) 9,0% (16,1).

Liikevaihto ja liiketulos raportointisegmenteittäin
MEUR 10-12/2019 10-12/2018 Muutos 1-12/2019 1-12/2018 Muutos
Liikevaihto 1 684 1 532 10% 5 170 5 174 -0%
Marine 1 020 831 23% 3 330 2 815 18%
Energy 664 701 -5% 1 840 2 359 -22%
Liiketulos 164 206 -20% 362 543 -33%
Marine 99 171 -42% 237 349 -32%
Energy 64 35 86% 125 194 -35%
Liiketulos, % liikevaihdosta 9,7 13,4 7,0 10,5
Marine 9,7 20,6 7,1 12,4
Energy 9,7 4,9 6,8 8,2
Vertailukelpoinen liiketulos 202 226 -10% 457 577 -21%
Marine 119 190 -37% 305 380 -20%
Energy 83 35 135% 152 197 -23%
Vertailukelpoinen liiketulos,
% liikevaihdosta
12,0 14,7 8,8 11,2
Marine 11,7 22,9 9,1 13,5
Energy 12,5 5,0 8,3 8,4

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?