Open navigation

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Liiketoimintaympäristö, tilauskertymä ja tilauskanta

Wärtsilän palvelujen ja ratkaisujen kysyntä tammi-joulukuussa 2019 oli alhaisemmalla tasolla kuin edellisvuoden vertailukaudella. Merenkulun markkinoilla laitteiden tilauskertymään vaikutti alhaisempi rikkipesuritilausten määrä ja uusien alusten tilausten vähäisyys tietyillä alussegmenteillä. Energiamarkkinoilla pitkittyneet investointipäätökset rasittivat kysyntää läpi vuoden. Huoltokysyntä oli kuitenkin vankkaa molemmilla markkinoilla.

Wärtsilän neljännen vuosineljänneksentilauskertymä oli 1.555 miljoonaa euroa (1.874) laskien 17% edellisvuoden vertailukaudesta. Tilaus-laskutussuhde oli 0,92 (1,22). Wärtsilä Marinen osuus tilauskertymästä oli 61% ja Wärtsilä Energyn osuus 39%. Huoltotoiminnan tilaukset kasvoivat 3% 722 miljoonaan euroon (700).

Tammi-joulukuussa tilauskertymä laski 16% 5.327 miljoonaan euroon (6.307) edellisvuoden vertailukaudesta johtuen alhaisemmista laitetilausmääristä molemmissa liiketoiminnoissa. Tilaus-laskutussuhde oli 1,03 (1,22). Wärtsilä Marinen osuus tilauskertymästä oli 66% ja Wärtsilä Energyn osuus 34%. Huoltotoiminnan tilaukset kasvoivat 3% 2.676 miljoonaan euroon (2.598).

Joulukuun lopun tilauskanta laski 5% 5.878 miljoonaan euroon (6.166). Wärtsilä Marinen osuus tilauskannasta oli 65% ja Wärtsilä Energyn osuus 35%.

Tilauskertymä ja tilauskanta raportointisegmenteittäin
MEUR 10-12/2019 10-12/2018 Muutos 1-12/2019 1-12/2018 Muutos
Tilauskertymä 1 555 1 874 -17% 5 327 6 307 -16%
Marine 951 1 031 -8% 3 517 3 945 -11%
Energy 604 843 -28% 1 810 2 362 -23%
Tilauskanta kauden lopussa 5 878 6 166 -5%
Marine 3 799 3 651 4%
Energy 2 079 2 515 -17%

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?