Open navigation

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Rahoitus ja rahavirta

Wärtsilän neljännen vuosineljänneksen liiketoiminnan rahavirta oli 295 miljoonaa euroa (349). Tammi-joulukuussa liiketoiminnan rahavirta oli 232 miljoonaa euroa (470). Rahavirran heikentyminen johtui liiketuloksen laskusta ja nettokäyttöpääoman kasvusta. Jälkimmäisen taustalla oli pääosin tuleviin rikkipesuritoimituksiin liittyvän vaihto-omaisuuden kasvu. Nettokäyttöpääoma oli kauden lopussa 732 miljoonaa euroa (581) eli 138 miljoonaa euroa alhaisempi kuin syyskuun lopussa. Saatujen ennakoiden määrä oli kauden lopussa 452 miljoonaa euroa (584). Syyskuun lopussa saatujen ennakoiden määrä oli 609 miljoonaa euroa. Rahavarat olivat kauden lopussa 369 miljoonaa euroa (487). Vahvistetut ja käyttämättömät luottolimiittisopimusohjelmat olivat 640 miljoonaa euroa (640).

Wärtsilällä oli korollisia lainoja joulukuun lopussa yhteensä 1.096 miljoonaa euroa (823). Kasvu johtuu suurelta osin 188 miljoonan euron vuokrasopimusvelkojen kirjaamisesta taseeseen uuden IFRS 16 -standardin mukaisesti. Lyhytaikaisia lainoja, jotka erääntyvät seuraavan 12 kuukauden aikana, oli yhteensä 99 miljoonaa euroa. Pitkäaikaisia lainoja oli yhteensä 997 miljoonaa euroa. Korollisen lainapääoman nettomäärä kohosi 726 miljoonaan euroon (333) johtuen heikosta rahavirrasta ja IFRS 16 -standardin käyttöönotosta. Nettovelkaantumisaste oli 0,30 (0,14) ja omavaraisuusaste 40,8% (44,4). Vuokrasopimusvelat pois lukien nettovelkaantumisaste oli 0,22.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?