Open navigation

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Rakennejärjestelyohjelmat

Tammikuussa 2019 Wärtsilä julkisti konserninlaajuisen ohjelman, joka koskee yhtiön liiketoimintojen ja resurssien mukauttamista tulevaisuuden kannattavuuden ja kilpailukyvyn turvaamiseksi. Ohjelman ennakoidaan johtavan noin 1.200 työpaikan vähenemiseen maailmanlaajuisesti ja tuovan 100 miljoonan euron vuotuiset säästöt. Ohjelman kustannukset ovat arviolta 75 miljoonaa euroa.

Suunnitelluista toimista valtaosa toteutettiin vuoden aikana. Vuoden 2019 loppuun mennessä säästöjä syntyi noin 50 miljoonaa euroa, josta huomattava osa oli tuotantomääriin liittyvää. Uudelleenjärjestelyyn liittyvät kustannukset olivat noin 70 miljoonaa euroa. Loput säästöt ja kustannukset kirjataan vuoden 2020 aikana.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?