Open navigation

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Strategiset toimenpiteet ja kumppanuudet

Huhtikuussa Wärtsilä teki sopimuksen siemenrahoituksen antamisesta Soletair Power Oy:lle, suomalaiselle Power-to-X-alan start-up-yritykselle. Soletair Power Oy on kehittänyt konseptin, joka parantaa rakennusten sisäilman laatua tuottamalla sisäilmasta kerätystä hiilidioksidista synteettistä uusiutuvaa polttoainetta. Tätä seurasi toukokuussa ilmoitus tutkimusyhteistyöstä Lappeenrannan-Lahden teknillisen yliopiston LUT:n kanssa koskien strategista energiajärjestelmien mallintamista, jonka tavoitteena on ymmärtää ja kehittää tapoja siirtyä kohti sataprosenttisesti uusiutuvia energiajärjestelmiä.

Kesäkuussa Wärtsilä teki sähkölaitetoimittaja Aggrekon kanssa yhteistyösopimuksen, jonka tarkoituksena on esitellä voimantuotantomarkkinoille uusi konsepti, joka on rakennettu Wärtsilän Modular Block -ratkaisun ympärille. Yhteistyö mahdollistaa myös uusia liiketoiminta- ja rahoitusmalleja kuten voimantuotanto palveluna tai vuokraaminen.

Syyskuussa Wärtsilä ja suomalainen biometanointiyritys Q Power Oy solmivat yhteistyösopimuksen, jonka tavoitteena on nopeuttaa uusiutuvien polttoaineiden kehitystä ja kaupallistamista. Yritykset työskentelevät yhdessä kehittääkseen markkinaa ja luodakseen uusia liiketoimintamahdollisuuksia biometanoinnille ja synteettisille polttoaineille maailmanlaajuisesti.

Lokakuussa Wärtsilä oli mukana perustamassa maailmanlaajuista operatiivisen teknologian kyberturvallisuusliittoa, jonka tavoitteena on kattaa vaaralliset aukot operatiivisen teknologian ja teollisuuden ohjausjärjestelmien turvallisuudessa. Operatiivinen teknologia käsittää laitteistot ja ohjelmistot, joita käytetään fyysisten järjestelmien kuten tehtaiden, voimalaitosten, alusten tai satamien koneiden ohjaamiseen. Asioiden internet ja älykkäiden tehtaiden tuotantojärjestelmien yhteenliitettävyys tuovat näihin ympäristöihin huomattavasti ja nopeasti kasvavan vakavien tietoturvaloukkausten riskin.

Marraskuussa Wärtsilä ja singaporelainen PSA Marineilmoittivat yhteistyöstä älykkäiden teknologioiden luomiseksi merenkulkusektorille. Erityisiä yhteistyöalueita ovat muun muassa vähäpäästöisten energia- ja propulsiojärjestelmien käyttöä edistävien sähkö- tai hybriditeknologioiden käyttö, seuraavan sukupolven älykkäiden alusteknologioiden käyttöönotto, suojatun yhteyden hyödyntäminen alusten ja satamien välisessä tiedonsiirrossa sekä markkinointi- ja bränditoiminta, joka lisää yleistä tietoisuutta.

Joulukuussa Wärtsilä allekirjoitti strategisen kehittämissopimuksen kiinalaisen valtio-omisteisen laivanrakentajan CSSC HuangpuWenchongShipbuilding Company Limitedin kanssa. Viisivuotisen sopimuksen tarkoituksena on luoda kehykset yhteistyölle sekä toimintamekanismi hybridivoimajärjestelmien tutkimiseksi ja kehittämiseksi. Wärtsilä tukee HuangpuWenchongia suunnittelu- ja rakentamisvaiheiden aikanateknologisilla innovaatioilla, järjestelmävalinnalla, suorituskykylaskelmilla ja pitkäaikaisilla palveluilla.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?