Open navigation

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Innovaatio, tutkimus ja kehitys

Tutkimukseen ja tuotekehitykseen liittyvät kulut olivat tammi-joulukuussa yhteensä 164 miljoonaa euroa (165) eli 3,2% liikevaihdosta (3,2). Tärkeimmät painopistealueet olivat digitalisaatio, hyötysuhteen kehittäminen, polttoainejoustavuus ja haitallisten ympäristövaikutusten vähentäminen.

Vuoden aikana Wärtsilä 31 -moottorin sovellusmahdollisuudet laajenivat, kun puhtaasti kaasukäyttöinen 31SG -moottori tuotiin saataville merenkulkusektorille ja 31DF -monipolttoainemoottorin käyttöalue laajennettiin kattamaan voimantuotantomarkkinat. Wärtsilä 31SG -moottori vähentää entisestään omistajuuden kokonaiskustannuksia sekä ympäristövaikutuksia aluksilla, jotka liikennöivät alueilla, joilla on kehittynyt kaasuntoimitusinfrastruktuuri. Kaasun käyttö ja kipinäsytytteinen moottori mahdollistavat entistä tarkemman palamistapahtuman optimoinnin vähentäen samalla kasvihuonekaasupäästöjä ja helpottaen mukautumista vaihtoehtoisiin kaasupolttoaineisiin kuten LPG:hen. Wärtsilä 31SG -moottori sopii erinomaisesti hybridisovelluksiin, sillä se tarjoaa erinomaisen hyötysuhteen. Se myös mahdollistaa alhaisemmat investointikustannukset, mikä auttaa energian varastointiin liittyvien lisäkustannusten kattamisessa. Wärtsilä 31DF -moottori puolestaan tarjoaa vertaansa vailla olevaa avoimen kierron tehokkuutta, polttoainejoustavuutta ja ennennäkemättömiä dynaamisia toimintaominaisuuksia markkinoille, joilla kaasua odotetaan mutta joilla sitä ei vielä toistaiseksi ole saatavilla tai joilla kaasupolttoaineiden saatavuus tai hinta aiheuttavat huolta.

Energiamarkkinoille Wärtsilä lanseerasi Engine+ Hybrid Energy -ratkaisun, joka yhdistää moottorit ja energiavarastoinnin. Ratkaisu muodostaa täysin integroidun, automatisoidun järjestelmän, joka tarjoaa luotettavaa ja ympäristön kannalta kestävää voimantuotantoa paremmalla hyötysuhteella erillissähköverkkojen käyttäjille ja voimantuottajille. Ratkaisulla pystytään huomioimaan muuttuva ja vaihteleva tuotantoympäristö, vastaamaan muuttuvaan energiantarpeeseen välittömästi sekä tarjoamaan säätökapasiteettia. Ohjausalusta GEMS ottaa automaattisesti käyttöön saatavilla olevat laitteet ja ottaa myös huomioon kaikki operatiiviset rajoitukset optimaalisen toiminnan varmistamiseksi. Lisäksi Wärtsilä esitteli Modular Block -voimalaitosratkaisun. Tämä esivalmistettu, modulaarisesti koottava ja laajennettavissa oleva kehys Wärtsilän keskinopeille 34SG -kaasumoottorigeneraattoreille mahdollistaa paikan päällä käytettävän asennusajan lyhenemisen useista kuukausista muutamaan viikkoon. Se myös tuo Wärtsilän kehittyneen keskinopean moottoriteknologian saataville sovelluksiin, joissa tavanomainen räätälöity, pysyvä rakennelma ei olisi tarkoituksenmukainen.

Digitaaliseen kehitykseen sisältyi Wärtsilä Onlinen julkistaminen. Kyseessä on uusi verkkopohjainen asiakasalusta, jonka tarkoituksena on tarjota huippuluokan tukipalvelua, jonka avulla asiakkaat pystyvät hallinnoimaan laitteitaan paremmin. Wärtsilä Online mahdollistaa mobiilikäytön ja reaaliaikaisen yhteistyön sekä tuo uusia ominaisuuksia älykästä kunnossapidon hallintaa varten. Wärtsilä esitteli myös digitaalisen version Operimista, toiminnan tehokkuuden parantamisen ja seurannan työkalusta, Navi-Plannerin, uuden laivareitin suunnittelu- ja optimointiratkaisun, sekä Expert Insightin, ennakoivan huollon ratkaisun. Operim täydentää fyysisiä tuotteita digitaalisella tiedonkeruulla ja pilvipohjaisella analytiikalla. Keskeisten suorituskykymittareiden jatkuva seuranta ja raportointi sekä virtuaalinen instrumentointi mahdollistavat toiminnan tehokkuuden parantamisen. Kerätty data toimitetaan järjestelmän käyttäjälle reaaliajassa, mikä mahdollistaa asianmukaisen ja oikea-aikaisen manuaalisen tai autonomisen päätöksenteon ennakoivasti tai mukautuvasti. Wärtsilän omistaman Transasin kehittämä Navi-Planner hyödyntää verkottunutta ECDIS-karttajärjestelmää (Electronic Chart Display and Information System) ja lyhentää näin merkittävästi reittisuunnittelua sekä tarjoaa vähimmäisnavigointiturvallisuusstandardin kokemattomammalle miehistölle. Expert Insight mahdollistaa ennakoivan asiakastuen antamisen Wärtsilä Expertise Centre -osaamiskeskuksista, mikä puolestaan varmistaa tarkan pitkän aikavälin näkemyksen ennakoivaa huoltostrategiaa varten. Ratkaisu hyödyntää laitteiden ja järjestelmien reaaliaikaisessa valvonnassa tekoälyä ja edistynyttä diagnostiikkaa parantaen siten turvallisuutta, luotettavuutta ja tehokkuutta.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?