Open navigation

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Raportointisegmentti: Wärtsilä Energy -liiketoiminta

Wärtsilä Energy johtaa muutosta kohti tulevaisuutta, jossa sähkö tuotetaan sataprosenttisesti uusiutuvalla energialla. Autamme asiakkaitamme hyödyntämään energiamurroksen koko potentiaalin optimoimalla heidän energiajärjestelmiään ja huolehtimalla siitä, että heidän investointinsa kantavat pitkälle tulevaisuuteen. Tarjoamme joustavia voimalaitosratkaisuja sekä energian hallinta- ja varastointijärjestelmiä ja tuemme asiakkaitamme laitosten koko elinkaaren ajan palveluilla, jotka parantavat tehokkuutta ja varmistavat suorituskyvyn.

  • Hidas päätöksenteko rasitti laitetilauksia läpi vuoden
  • Kaikkien aikojen suurin pitkäaikaisten sopimusten tilauskertymä osoittaa laitosten luotettavuuden merkityksen
  • Liiketulokseen vaikuttivat tiettyjen laitetoimitusten kustannusylitykset
Avainluvut
MEUR 10-12/2019 10-12/2018 Muutos 1-12/2019 1-12/2018 Muutos
Tilauskertymä 604 843 -28% 1 810 2 362 -23%
josta huoltotoiminnot 279 254 10% 961 851 13%
Tilauskanta kauden lopussa 2 079 2 515 -17%
Liikevaihto 664 701 -5% 1 840 2 359 -22%
josta huoltotoiminnot 256 270 -5% 863 842 2%
Tilaus-laskutussuhde 0,91 1,20 0,98 1,00
Liiketulos 64 35 86% 125 194 -35%
% liikevaihdosta 9,7 4,9 6,8 8,2
Vertailukelpoinen liiketulos 83 35 135% 152 197 -23%
% liikevaihdosta 12,5 5,0 8,3 8,4
Henkilöstö kauden lopussa 5 335 5 712 -7%
Tilauskertymä Wärtsilä Energy
MW 10-12/2019 10-12/2018 Muutos 1-12/2019 1-12/2018 Muutos
Kaasu 520 813 -36% 1 413 1 941 -27%
Öljy 42 178 -76% 124 877 -86%
Muut* 229 6 3722% 443 93 377%
Tilauskertymä yhteensä 791 998 -21% 1 980 2 911 -32%
* Sisältää energianvarastointiratkaisut, biopolttoainevoimalaitokset ja aurinkoenergialaitokset

Toimintaympäristö

Kysyntä nestemäistä polttoainetta tai kaasua käyttävien voimaloiden markkinoilla oli selvästi alhaisempi kuin edellisvuonna. Energiapolitiikkaa kehitetään kunnianhimoisten hiilidioksidipäästötavoitteiden saavuttamiseksi, ja sähkölaitokset jatkavat investointisuunnitelmiensa päivittämistä vastaavasti. Tämä yhdistettynä makrotalouden epävarmuuteen on hidastanut päätöksentekoa maailmanlaajuisesti. Uusien voimalaitosprojektien vähäinen määrä johtaa tiukkaan kilpailuympäristöön. Laiteliiketoiminnan haasteista poiketen huoltokysyntä oli vankkaa. Asiakkaat näkivät jälleen hyödyn, joka saavutetaan parantamalla laitosten luotettavuutta pitkäaikaisten huoltosopimusten avulla.

Wärtsilän osuus enintään 500 MW:n laitosten markkinasegmentistä kasvoi 17 prosenttiin (14) samalla, kun maailmanlaajuiset maakaasu- ja nestevoimalaitosten tilaukset laskivat 44% ollen 11,6 GW syyskuussa 2019 päättyneellä 12 kuukauden ajanjaksolla (15,1 GW kesäkuun lopussa). Tilausmäärä sisältää kaasuturbiinit ja Wärtsilän toimitukset, joiden voimakone on kooltaan vähintään 5 MW. Tiedot ovat peräisin McCoy Power Report -julkaisusta.

Taloudellinen kehitys

Wärtsilä Energyn neljännen vuosineljänneksen tilauskertymä oli 604 miljoonaa euroa (843) laskien 28% edellisvuoden vertailukaudesta. Tilaus-laskutussuhde oli 0,91 (1,20). Huoltotoiminnan tilauskertymä kasvoi 10% 279 miljoonaan euroon (254), kun taas laitteiden tilauskertymä laski 45% 325 miljoonaan euroon (589). Saatuihin laitetilauksiin sisältyi Maliin toimitettava ensimmäinen Modular Block Solution -ratkaisu kooltaan 40 MW. Wärtsilä sai vuosineljänneksen aikana myös useita energian varastointi- ja optimointiratkaisujen tilauksia, kuten kokonaiskapasiteetiltaan 100 MW/100 MWh:n energianvarastointiprojektin toimitettavaksi Kaakkois-Aasiaan. Huoltotilauksiin sisältyi kaasukonversioprojekti Dominikaanisessa tasavallassa sekä automaatiopäivitysprojekti Unkarissa, johon kuuluu olemassa olevan huoltosopimuksen jatkaminen viidellä vuodella. Wärtsilä solmi myös kaikkien aikojen suurimman pitkäaikaisen käyttö- ja kunnossapitosopimuksensa Energia del Pacificon kanssa koskien El Salvadorissa rakenteilla olevaa voimalaitosta. Tähän liittyvä tilauskertymä kirjataan, kun laitos on toiminnassa.

Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto laski 5% 664 miljoonaan euroon (701) edellisvuoden vertailukaudesta. Huoltotoiminnan liikevaihto laski 5% 256 miljoonaan euroon (270), ja uusien laitteiden liikevaihto laski 5% 408 miljoonaan euroon (431). Vuosineljänneksen vertailukelpoinen liiketulos oli 83 miljoonaa euroa (35) eli 12,5% liikevaihdosta (5,0). Neljännellä vuosineljänneksellä kirjattiin tiettyjen laiteliiketoiminnan projektien kustannusylityksiin liittyvä 34 miljoonan euron kulu.

Tammi-joulukuun tilauskertymä oli 1.810 miljoonaa euroa (2.362) laskien 23% edellisvuoden vertailukaudesta. Tilaus-laskutussuhde oli 0,98 (1,00). Huoltotoiminnan tilauskertymä kasvoi 13% 961 miljoonaan euroon (851), minkä taustalla oli pääosin kaikkien aikojen suurin pitkäaikaisten sopimusten tilauskertymä, jossa kasvua oli 50% edellisvuoteen verrattuna. Uusien laitteiden tilauskertymä laski 44% 849 miljoonaan euroon (1.511). Joulukuun lopun tilauskantalaski 17% 2.079 miljoonaan euroon (2.515). Uusien laitteiden ja huoltotoiminnan kysyntä oli vahvinta Aasiassa ja Amerikassa. Vuoden aikana saatuihin laitetilauksiin sisältyi 132 MW:n monipolttoainevoimala, joka parantaa järjestelmän luotettavuutta Bahamasaarilla, sekä Kambodžaan toimitettava 200 MW:n monipolttoainevoimala, joka turvaa verkon vakauden ja mahdollistaa järjestelmään integroitavan uusiutuvan energian määrän kasvun. Solmittuihin huoltosopimuksiin sisältyi Bangladeshin kaikkien aikojen suurin huoltosopimus, joka kattaa Summitin 464 MW:n voimalaitokset, sekä hiljattain Myanmariin rakennettua 145 MW:n voimalaitosta koskeva viisivuotinen käyttö- ja kunnossapitosopimus.

Tammi-joulukuun liikevaihto laski 22% 1.840 miljoonaan euroon (2.359) edellisvuoden vertailukaudesta. Huoltotoiminnan liikevaihto kasvoi 2% 863 miljoonaan euroon (842), kun taas laitteiden liikevaihto laski 36% 977 miljoonaan euroon (1.517). Saman ajanjakson vertailukelpoinen liiketulos oli 152 miljoonaa euroa (197) eli 8,3% liikevaihdosta (8,4). Vertailukelpoinen liiketulos sisältää 101 miljoonaa euroa kuluja, jotka liittyvät tiettyjen laiteliiketoiminnan projektien kustannusylityksiin. Vertailukauden luku puolestaan sisältää noin 70 miljoonan euron kulun, jolla katettiin kahden ydinvoimalan varavoimalaiteprojektin kustannusylitykset ja projektiviivästykset.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?