Open navigation

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet
MEUR 2019 2018
Aineettomat hyödykkeet
Kirjanpitoarvo 1.1. 1 747 1 577
Valuuttakurssimuutokset 29 3
Yrityshankinnat ja yritysmyynnit 190
Lisäykset 65 45
Poistot ja arvonalentumiset -63 -68
Vähennykset ja uudelleenryhmittelyt -3 -1
Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa 1 776 1 747
Aineelliset hyödykkeet
Kirjanpitoarvo 1.1. 324 349
Siirto käyttöoikeusomaisuuseriin -2
Valuuttakurssimuutokset 1 -1
Yrityshankinnat ja yritysmyynnit -21
Lisäykset 49 64
Poistot ja arvonalentumiset -55 -62
Vähennykset ja uudelleenryhmittelyt -11 -7
Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa 307 324

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?