Open navigation

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Bruttoinvestoinnit
MEUR 2019 2018
Osakkeet ja yrityshankinnat 6 196
Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet 116 110
Yhteensä 122 306

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?