Open navigation

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Käyvät arvot
Arvostus käypään arvoon tilikauden lopussa:
MEUR Tase-erien
kirjanpito-
arvot
Käypä arvo
Rahoitusvarat
Muut sijoitukset (taso 3) 18 18
Korolliset sijoitukset, pitkäaikaiset (taso 2) 1 1
Muut saamiset, pitkäaikaiset (taso 2) 2 2
Johdannaiset (taso 2) 24 24
Rahoitusvelat
Korolliset velat, pitkäaikaiset (taso 2) 997 1 005
Johdannaiset (taso 2) 23 23

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?