Open navigation

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Konsernin tuloslaskelma
MEUR2019201810–12/201910–12/2018
Liikevaihto5 1705 1741 6841 532
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos13764-127-111
Valmistus omaan käyttöön181465
Liiketoiminnan muut tuotot67802553
Materiaalit ja palvelut-3 003-2 852-930-776
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut-1 260-1 175-320-273
Poistot ja arvonalentumiset-180-130-39-37
Liiketoiminnan muut kulut-578-648-134-190
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista-913-23
Liiketulos362543164206
Rahoitustuotot2724612
Rahoituskulut-74-65-17-24
Tulos ennen veroja315502153194
Tuloverot-97-116-51-41
Tilikauden tulos218386102153
Jakautuminen:
emoyhtiön osakkeenomistajat217386101152
määräysvallattomat omistajat1111
218386102153
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva osakekohtainen tulos (laimentamaton ja laimennettu):
Tulos/osake (EPS), laimentamaton ja laimennettu, euroa0,370,650,170,25

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?