Open navigation

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Korolliset nettovelat
MEUR 2019 2018
Pitkäaikaiset korolliset velat 851 748
Pitkäaikaiset vuokravelat 146
Lyhytaikaiset korolliset velat 58 74
Lyhytaikaiset vuokravelat 42
Korolliset velat yhteensä 1 096 823
Korolliset saamiset -1 -3
Rahavarat -358 -487
Myytävänä oleviin omaisuuseriin liittyvät rahavarat -11
Korolliset saamiset yhteensä -370 -490
Korolliset nettovelat yhteensä 726 333

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?