Open navigation

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Laaja tuloslaskelma
MEUR2019201810–12/201910–12/2018
Tilikauden tulos218386102153
Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen:
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi
Etuuspohjaisen nettovelan uudelleenmäärittämisestä johtuvat erät-20-3-3-4
Verot eristä, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi5
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi, yhteensä-16-4-3-4
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi
Muuntoerot
emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva osuus42-2318-22
määräysvallattomien omistajien osuus-1
osakkuus- ja yhteisyritysten osuus-1-1
Rahavirran suojaukset31-21
arvonmuutokset4-17
siirretty tuloslaskelmaan19-8
Verot eristä, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi
Rahavirran suojaukset-66
arvonmuutokset3
siirretty tuloslaskelmaan-42
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi, yhteensä60-4543-37
Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen45-4840-41
Tilikauden laaja tulos yhteensä263338142112
Laajan tuloksen jakautuminen:
emoyhtiön osakkeenomistajat262338141111
määräysvallattomat omistajat111
263338142112

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?