Open navigation

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Segmentti-informaatio
Wärtsilän raportoitavat segmentit ovat Wärtsilä Marine -liiketoiminta ja Wärtsilä Energy -liiketoiminta. Liiketoiminnat kattavat sekä uuslaitemyynnin että palveluliiketoiminnan liiketoiminta-alueillaan. Raportoitu segmentti-informaatio vastaa sisäistä raportointia johdolle. Segmentti-informaatio raportoidaan liiketuloksen tasolle. Liiketuloksen jälkeisiä eriä ei allokoida segmenteille.

Liikevaihto ja henkilöstömäärä ovat pääasialliset tekijät, joiden perusteella välilliset ja hallinnolliset kustannukset allokoidaan segmenteille. Tämä allokointiperiaate kuvastaa johdon mukaan parhaiten segmenttien kantamia kustannuksia. Wärtsilän Marine -liiketoiminnassa rikkipesureiden jälkiasennusprojektien tilauskertymä ja liikevaihto on siirretty huollosta uuslaitetoimintaan. Vertailukauden luvut koskien segmenttiraportointia ja huoltotoimintaa on oikaistu vastaamaan uutta raportointirakennetta.
MEUR 2019 2018 10–12/2019 10–12/2018
Liikevaihto
Wärtsilä Marine -liiketoiminta 3 330 2 815 1 020 831
Wärtsilä Energy -liiketoiminta 1 840 2 359 664 701
Yhteensä 5 170 5 174 1 684 1 532
Poistot ja arvonalentumiset
Wärtsilä Marine -liiketoiminta -147 -102 -31 -30
Wärtsilä Energy -liiketoiminta -33 -28 -9 -7
Yhteensä -180 -130 -39 -37
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista
Wärtsilä Marine -liiketoiminta -9 13 -2 3
Yhteensä -9 13 -2 3
Liiketulos
Wärtsilä Marine -liiketoiminta 237 349 99 171
Wärtsilä Energy -liiketoiminta 125 194 64 35
Yhteensä 362 543 164 206
Liiketulos prosentteina liikevaihdosta (%)
Wärtsilä Marine -liiketoiminta 7,1 12,4 9,7 20,6
Wärtsilä Energy -liiketoiminta 6,8 8,2 9,7 4,9
Yhteensä 7,0 10,5 9,7 13,4
Vertailukelpoinen liiketulos
Wärtsilä Marine -liiketoiminta 305 380 119 190
Wärtsilä Energy -liiketoiminta 152 197 83 35
Yhteensä 457 577 202 226
Vertailukelpoinen liiketulos prosentteina liikevaihdosta (%)
Wärtsilä Marine -liiketoiminta 9,1 13,5 11,7 22,9
Wärtsilä Energy -liiketoiminta 8,3 8,4 12,5 5,0
Yhteensä 8,8 11,2 12,0 14,7
Liikevaihdon maantieteellinen jakauma
MEUR 2019 2018 10–12/2019 10–12/2018
Eurooppa 1 690 1 485 523 399
Aasia 1 968 1 867 625 555
Amerikka 1 098 1 245 397 368
Muut 414 577 139 210
Yhteensä 5 170 5 174 1 684 1 532
Huoltotoimintainformaatio
MEUR 2019 2018 10–12/2019 10–12/2018
Liikevaihto
Marine, huoltotoiminta 1 639 1 577 484 461
Energy, huoltotoiminta 863 842 256 270
Yhteensä 2 502 2 419 740 731

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?