Open navigation

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Tuloksen määreet ja vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät
MEUR 2019 2018
Vertailukelpoinen oikaistu EBITA 498 621
Hankintamenojen allokointeihin liittyvät poistot -41 -43
Vertailukelpoinen liiketulos 457 577
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät:
Uudelleenjärjestelyihin liittyvät kulut
Henkilöstön vähentämiseen liittyvät kulut -31 -8
Arvonalentumiset ja alaskirjaukset -23 -19
Muut uudelleenjärjestelyihin liittyvät kulut ja muuttokulut -17 -2
Muut vertaulikelpoisuuteen vaikuttavat erät
Arvonalentumiset ja alaskirjaukset -13
Korvaukset oikeudenkäyntien tuloksena -6
Yrityshankintoihin liittyvät kulut -6
Muut -4
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät yhteensä -95 -35
Liiketulos 362 543

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?