Open navigation

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Tunnuslukuja
2019 2018
Tulos/osake (EPS), laimentamaton ja laimennettu, euroa 0,37 0,65
Oma pääoma/osake, euroa 4,05 4,09
Omavaraisuusaste, % 40,8 44,4
Nettovelkaantumisaste* 0,30 0,14
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 11,5 18,1
Oman pääoman tuotto (ROE), % 9,0 16,1
Korollisten velkojen suurentuminen IFRS 16 mukaisten vuokrasopimusten kirjanpitokäsittelystä johtuen vaikuttaa sekä omavaraisuusasteeseen että nettovelkaantumisasteeseen.
* Sisältää myytävänä oleviin omaisuuseriin liittyvät rahavarat.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?