Open navigation

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Vastuusitoumukset
MEUR 2019 2018
Kiinteistökiinnitykset 10 10
Yrityskiinnitykset ja muut sitoumukset ja vakuudet 22 19
Yhteensä 32 29
Takaukset ja vastuusitoumukset
samaan konserniin kuuluvien yritysten puolesta 718 775
Leasingvuokrasopimusten mukaisten vuokrien nimellisarvo 284
Leasingvuokrasopimusten nimellisarvo
Velat vuokrasopimuksista, joissa kohdeomaisuuserän arvo on vähäinen 3
Velat lyhytaikaisista vuokrasopimuksista 5
Vielä alkamattomat vuokrasopimukset, joihin Wärtsilä on sitoutunut 143
Yhteensä 869 1 060

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?