Open navigation

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Vuokrasopimukset
MEUR 31.12.2019
Maa-alueet ja rakennukset, käyttöoikeusomaisuuserät
Kirjanpitoarvo 1.1. 203
Lisäykset 28
Poistot ja arvonalentumiset -43
Vähennykset ja uudelleenryhmittelyt -14
Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa 174
Koneet ja kalusto, käyttöoikeusomaisuuserät
Kirjanpitoarvo 1.1. 12
Lisäykset 6
Poistot ja arvonalentumiset -6
Vähennykset ja uudelleenryhmittelyt -1
Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa 11
Vuokrasopimusvelat
Kirjanpitoarvo 1.1. 215
Lisäykset 33
Korkokulut 2
Maksut -49
Muut oikaisut -13
Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa 188
MEUR 2019
Tuloslaskelmaan kirjatut määrät
Poistot ja arvonalentumiset -49
Korkokulut -5
Kulut- lyhytaikaiset vuokrasopimukset -32
Kulut-arvoltaan vähäisiä omaisuuseriä koskevat vuokrasopimukset -6
Muuttuvat vuokrakulut -4

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?