Sulje

Wärtsilä Oyj Abp Puolivuosikatsaus

Tammi – kesäkuu 2017

Katso webcast

"Wärtsilän liikevaihto kehittyi myönteisesti vuoden 2017 ensimmäisellä puoliskolla lisääntyneiden voimalaitostoimitusten ansiosta, ja tulos oli vankka."

Jaakko Eskola, konsernijohtaja

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Tilauskertymä ja liikevaihto kasvoivat vuoden 2017 ensimmäisellä puoliskolla

”Wärtsilän liikevaihto kehittyi myönteisesti vuoden 2017 ensimmäisellä puoliskolla lisääntyneiden voimalaitostoimitusten ansiosta, ja tulos oli vankka. Tilauskertymä kehittyi hyvin kaikilla liiketoiminta-alueilla. Kasvava kiinnostus joustavaa kaasuteknologiaa kohtaan on vauhdittanut voimalaitoshankkeiden realisoitumista tilauksiksi. Vaikka merenkulkualan markkinat ovat yhä haastavat, suotuisa alustilausjakauma lisäsi myös Marine Solutionsin saamia tilauksia erityisesti toisella neljänneksellä. Aktiviteetti huoltomarkkinoilla pysyi vakaana, ja pitkäaikaisten huoltosopimusten kysyntä oli hyvä. On ilo todeta, että asiakkaamme valitsevat myös huoltokumppanikseen Wärtsilän – tämä antaa meille hyvät lähtökohdat kehittää toimintaamme myös jatkossa.

Wärtsilän tavoitteena on kehittyä ketteräksi teknologiayhtiöksi, joka parantaa asiakkaittensa liiketoimintaa olemalla johtava toimija meriliikenteen ja energiantuotannon älykkäissä ekosysteemeissä. Eniram- ja Greensmith-yhtiöiden hankinta sekä Wärtsilän omat cleantech-innovaatiot osoittavat, että kehitämme aktiivisesti entistä kestävämpää yhteiskuntaa ja autamme asiakkaitamme hyödyntämään älykkäitä teknologioita. Vauhditamme digitaalisten tuotteidemme ja palvelujemme kehitystä ottamalla käyttöön digitaalisia kiihdyttämöitä, joissa jalostamme lupaavimmat ideat palvelukonsepteiksi ja tuotteiksi yhteistyössä asiakkaiden ja kumppanien kanssa. Olen vakuuttunut siitä, että koko yhtiön digitaalista muutosta koskevat investoinnit tuovat meille uusia liiketoimintamahdollisuuksia, vahvistavat kilpailuasemaamme ja tukevat tavoitettamme kasvaa kannattavasti pitkällä aikavälillä.”

Jaakko Eskola Konsernijohtaja

Wärtsilän näkymät vuodelle 2017

Wärtsilän vuoden 2017 kehityksen odotetaan pysyvän kokonaisuudessaan suhteellisen muuttumattomana edellisvuoteen verrattuna. Liiketoiminnoittain tarkasteltuna kysynnän odotetaan olevan:

 • Vankka Services-liiketoiminnassa, jossa valituilla alueilla ja segmenteillä on nähtävissä kasvumahdollisuuksia.
 • Hyvä Energy Solutions -liiketoiminnassa, sillä kehittyvien markkinoiden sähkön kysyntä on kasvussa ja käynnissä on maailmanlaajuinen muutos kohti uusiutuvia energialähteitä, mikä tukee hajautetun, joustavan ja kaasuun perustuvan voimantuotannon tarvetta.
 • Vankka Marine Solutions -liiketoiminnassa (nostettu vaimeasta) suotuisan alustilausjakauman ansiosta. Merenkulkumarkkinaympäristö yleisesti pysyy haastavana, sillä kaasunkuljetusalus-, kauppalaiva- ja offshore-segmentit kärsivät yhä ylikapasiteetista, hitaasta kaupankäynnin kasvusta ja asiakkaiden taloudellisista rajoitteista.


Wärtsilän tämänhetkisestä tilauskannasta on määrä toimittaa vuoden 2017 aikana 2.087 milj. euroa (2.061). Wärtsilä keskittyy jatkossakin tehokkuuden parantamiseen, minkä odotetaan osittain tasapainottavan merenkulun markkinoiden alhaisempia volyymeja. Hinnoittelu Energy Solutions -liiketoiminnan markkinoilla on tasaantunut, mutta viime vuosien kilpailutilanne vaikuttaa yhä tilauskantaan. Services-liiketoiminnan hyvän kehityksen odotetaan jatkuvan

Keskeistä

Toinen neljännes

 • Tilauskertymä kasvoi 14% 1.363 milj. euroon (1.194)
 • Liikevaihto kasvoi 8% 1.292 milj. euroon (1.196)
 • Tilaus-laskutussuhde oli 1,05 (1,00)
 • Vertailukelpoinen liiketulos kasvoi 126 milj. euroon (122), mikä oli 9,7% liikevaihdosta (10,2)
 • Tulos/osake kasvoi 0,38 euroon (0,19)
 • Liiketoiminnan rahavirta laski 2 milj. euroon (202)

 Katsauskausi tammi-kesäkuu 2017

 • Tilauskertymä kasvoi 13% 2.776 milj. euroon (2.465)
 • Liikevaihto kasvoi 6% 2.299 milj. euroon (2.163)
 • Tilaus-laskutussuhde oli 1,21 (1,14)
 • Vertailukelpoinen liiketulos kasvoi 211 milj. euroon (206), mikä oli 9,2% liikevaihdosta (9,5)
 • Tulos/osake kasvoi 0,66 euroon (0,49)
 • Liiketoiminnan rahavirta laski 3 milj. euroon (189)
 • Tilauskanta kauden lopussa oli 5.065 milj. euroa (5.083)
Avainluvut
MEUR 4-6/2017 4-6/2016 Muutos 1-6/2017 1-6/2016 Muutos 2016
Tilauskertymä 1 363 1 194 14% 2 776 2 465 13% 4 927
Tilauskanta kauden lopussa 5 065 5 083 0% 4 696
Liikevaihto 1 292 1 196 8% 2 299 2 163 6% 4 801
Liiketulos1 117 96 22% 197 179 10% 532
% liikevaihdosta 9,1 8,0 8,6 8,3 11,1
Vertailukelpoinen liiketulos 126 122 3% 211 206 2% 583
% liikevaihdosta 9,7 10,2 9,2 9,5 12,1
Vertailukelpoinen oikaistu EBITA 134 131 3% 228 224 2% 618
% liikevaihdosta 10,4 10,9 9,9 10,3 12,9
Tulos ennen veroja 103 58 77% 177 138 28% 479
Tulos/osake, euroa 0,38 0,19 0,66 0,49 1,79
Liiketoiminnan rahavirta 2 202 3 189 613
Korolliset nettovelat kauden lopussa 299 517 150
Bruttoinvestoinnit 20 71 146
Nettovelkaantumisaste 0,14 0,25 0,07
1 Vuoden 2017 toisen neljänneksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät sisältävät 8 milj. euroa (26) rakennejärjestelykuluja. Katsauskaudella tammi-kesäkuu 2017 rakennejärjestelykulut olivat 14 milj. euroa (27).
Close

Jotta vuosikertomuksemme toimisi mahdollisimman hyvin, suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.