Wärtsilä i korthet

Wärtsilä är en världsledande leverantör av kompletta kraftlösningar för marin- och energimarknaderna. Lösningarna stöder kunden under produktens hela livscykel. Med betoning på teknisk innovation och total verkningsgrad maximerar Wärtsilä både den miljömässiga och den ekonomiska prestandan för sina kunders fartyg och kraftverk.

År 2012 uppgick Wärtsiläs omsättning till 4,7 miljarder euro med cirka 18.900 anställda. Bolaget verkar på närmare 170 orter i 70 länder runt om i världen. Wärtsiläs aktier är noterade på NASDAQ OMX i Helsingfors, Finland.

Ship Power

Wärtsilä främjar sina kunders affärsverksamhet genom att erbjuda kunder i marinindustrin samt olje- och gasindustrin lösningar som är säkra, ekologiskt hållbara, effektiva, flexibla och ekonomiska. Våra lösningar bygger på kundernas behov och omfattar produkter, system och tjänster. Tack vare vårt teknologiska ledarskap på området och vår erfarenhet, know-how och vår personals engagemang kan vi skräddarsy optimerade livscykellösningar som gynnar våra kunder runt om i världen.

Power Plants

Wärtsilä är en ledande leverantör av moderna, miljömässigt avancerade, högeffektiva och dynamiska kraftverk som möjliggör maximal integration av intermittent förnybar kraftgenerering. Vi tillhandahåller flerbränslelösningar för kraftverk, från basbelastning och toppbelastning till energilagring samt dynamisk balansering av system och ultrasnabba nätreserver för existerande och framtida kapacitetsmarknader. Utöver de tekniska fördelarna erbjuder vi våra kunder kompletta lösningar genom våra snabba leveranser av kompletta kraftverk samt långfristiga drifts- och underhållsavtal både i urbana områden och i de mest utmanande och avlägsna regionerna.

Services

Wärtsilä stöder sina kunder under installationernas hela livscykel genom att optimera verkningsgraden och prestandan. Vi har den mest kompletta serviceportföljen och det mest omfattande servicenätverket på både energi- och sjöfartsmarknaden. Vi har förbundit oss att leverera hög kvalitet, expertstöd och tillgång till tjänster på ett så miljöanpassat sätt som möjligt var än våra kunder befinner sig.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Nästa sida Föregående sida