2012 utveckling

Utvecklingen på servicemarknaden var stabil under 2012. Inom kraftverk och offshore var utvecklingen fortsatt stark. Regionalt sett var marknaden fortfarande aktivast i Mellanöstern och Asien. I slutet av 2012 uppgick Wärtsiläs installerade motorbestånd till 181.200 MW, en ökning med 1% jämfört med året innan. Det installerade kraftverksbeståndet fortsatte att öka under 2012, medan det installerade marina beståndet minskade något. Minskningen berodde på skrotning av äldre handelsfartyg med stora tvåtaktsmotorer.

Affärsområdet Services omsättning ökade med 5% till 1.908 miljoner euro och slog alla tiders rekord. Detta motsvarar 40% av Wärtsiläs totala omsättning. Ökningen beror på tillväxten i det installerade motorbeståndet och på det breda utbudet av tjänster som siktar på att sänka våra kunders driftskostnader och att göra deras utrustning mer tillgänglig. De motorrelaterade tjänsterna stod för över tre fjärdelar av Services omsättning, och tillväxten var främst relaterad till service av fyrtaktsmotorer. Services orderingång uppgick till 1.961 miljoner euro (1.909). Intresset för serviceavtal var stort under 2012. Wärtsilä Services slöt viktiga serviceavtal för kraftverk i Kenya, Östtimor, Sydafrika, Brasilien, USA och Jordanien. Inom marinindustrin slöt Wärtsilä dessutom serviceavtal med Princess Cruise Lines Ltd och Prestige Cruise Holdings Inc.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Nästa sida Föregående sida