Ship Powers verksamhetsomgivning

Marinindustrin

Ship Powers viktigaste fartygssegment är handelsfartyg, offshorefartyg, passagerarfartyg, fartyg för marinen och specialfartyg. Ship Powers kunder omfattar både skeppsvarv och rederier.

Allmänna efterfrågefaktorer på skeppsbyggnads- och sjöfartsmarknaden

Efterfrågan inom skeppsbyggnads- och sjöfartsbranschen beror främst på den globala ekonomins utveckling och dess inverkan på handeln och behovet av transportkapacitet. Den globala ekonomin påverkar också bränslepriserna, vilket i sin tur har både en direkt och indirekt inverkan på sjöfart samt offshore olje- och gasindustrin. Höga bränslepriser styr utvecklingen inom offshore olje- och gasindustrin medan de inom shipping i största allmänhet ökar efterfrågan på effektiva fartyg. Andra faktorer såsom skeppsvarvens kapacitet, priset på nybyggen, nedmontering och skrotning, oljepriset, räntenivån och fraktpriserna samt miljöfrågorna och bestämmelserna påverkar också dessa branscher. Den globala efterfrågan på nya fartyg driver Wärtsilä Ship Powers affärsverksamhet, i synnerhet gällande lastfartyg, oljeproduktions- och stödfartyg inom offshore, kryssningsfartyg och passagerarfärjor samt marinens fartyg. En annan viktig faktor är efterfrågan på miljölösningar och gas som marinbränsle till följd av miljöbestämmelser. Dessutom stöder den ökande efterfrågan på olja och gas i kombination med den minskande produktionen från traditionella olje- och gasfält nya offshoreinvesteringar på djupt vatten och i avlägsna regioner.

De viktigaste efterfrågefaktorerna för Wärtsilä Ship Power
 • Den globala ekonomins utveckling
 • Världshandelns utveckling och behovet av transportkapacitet
 • Utvecklingen i priset på olja och gas
 • Miljöbestämmelser
 • Utvecklingen av nya olje- och gasfält på havet
Konkurrenter och marknadsposition

Wärtsilä Ship Power har fortlöpande utvidgat sin portfölj som i dag sträcker sig från motorer och propulsionsutrustning till elektrisk utrustning, automation och fartygsdesign. Dessutom ger förvärvet av Hamworthy en bra position inom miljölösningar och gassystem för fartyg.  Detta backas upp av vår förmåga att ta fram miljövänliga lösningar och erbjuda det bästa servicestödet över produktens livscykel. Vår konkurrensfördel baserar sig på att vi har det bredaste utbudet av ledande marinprodukter i sektorn och avancerade integrerade system och teknik som stöds av ett unikt globalt försäljnings- och servicenätverk. Vi har en stark ställning på marknaden för medelvarviga motorer där våra största konkurrenter är MAN Diesel & Turbo och Caterpillar (MAK). På marknaden för flerbränslemotorer är vi den ledande aktören med flest referenser. Inom lågvarviga motorer är MAN Diesel & Turbo den ledande aktören efterföljd av Wärtsilä och Mitsubishi Heavy Industries.

Wärtsiläs utbud Huvudsakligt tillämpningsområde* Huvudsaklig konkurrens** Wärtsiläs marknadsställning
Medelvarviga 4-taktsmotorer Små handelsfartyg samt offshore- och specialfartyg MAN D&T, MAK (CAT), Rolls-Royce, HiMSEN Ungefär hälften av marknaden (i MW) kontrolleras av Wärtsilä.
4-taktshjälpmotorer Alla slags fartyg Marknaden är mycket fragmenterad och priskänslig, och konkurrensen är hård. De främsta konkurrenterna är MAN D&T och dess lokala licenstillverkare, Yanmar och HiMSEN. Även högvarviga motorer konkurrerar om marknaden för hjälpmotorer. Wärtsilä är marknadsutmanare med en andel på ca. 3% av den totala marknaden.
2-taktsmotorer (licenstillverkning) Stora och medelstora handelsfartyg MAN D&T, Mitsubishi Heavy Industries Marknadsutmanare, ungefär 18% av marknaden (i MW) kontrolleras av Wärtsilä.
Propulsion
 • Propellrar med vridbara blad (CPP)
 • Propellrar med fasta blad (FPP)
 • Styrpropellrar
 • Bogstyrspropellrar
Alla slags fartyg Rolls-Royce, Schottel, Hyundai Heavy Industries, Mitsubishi Heavy Industries, Mecklenburger Metallguss, Thrustmaster, Brunvoll, Kawasaki CPP & FPP: Marknaden är fragmenterad och har flera konkurrenter, Wärtsilä är en av toppaktörerna.
Styrpropellrar: Wärtsilä är i spetsen.
Bogstyrspropellrar: Marknaden är mycket fragmenterad, Wärtsilä är marknadsutmanare.
El & Automation
 • Low Loss-konceptet (LLC)
 • LV & MV-kopplingstavlor
 • System för drift med varierande hastighet
 • Uppvärmning av flödeslinjer
 • System för fartygsautomation
 • Krafthanteringssystem
Offshore, specialfartyg ABB, Siemens, Kongsberg, Rolls-Royce, General Electric Etablerad position inom offshore, marknadsutmanare på övriga områden.
Fartygsdesign OSV, handelsfartyg, specialfartyg, fiskefartyg Skipsteknik, Marinteknik, MMC, Rolls-Royce, Ulstein, STX OSV Wärtsilä är bland de ledande självständiga fartygsdesignbyråerna.
Olje- och gassystem
 • Återförgasningssystem
 • System för återkondensering av gas
 • Landbaserade system för kondensering av gas
 • System för återvinning av gas
 • Separationssystem
 • Bränslesystem för gas
Offshore gasprocesserings- och lagringsfartyg,  LNG/LEG/LPG-tankfartyg, flytande produktionssystem, industriella applikationer, gasbränsle till alla slags fartyg TGE Marine, Cryostar, Linde GAS - AGA, Kobelco, Moss Maritime, Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering, Weir LGE, Cryonorm, John Zink, Black & Veatch, Air Liquid, Aker Solutions, FMC / CDS, Cameron / Concept Wärtsilä Hamworthy bland de viktigaste aktörerna.
Pumpsystem
 • Djupbrunnslastpumpar
 • System för pumprum
 • Pumpar för maskinrum
 • Ventiler
Alla slags fartyg Niigata, Marflex, Framo, Hyundai Heavy Industries, Shinko, Colfax, Ellehammer Wärtsilä Hamworthy bland de viktigaste aktörerna.
Miljölösningar
 • Avgasrening
 • System för hantering av ballastvatten
 • System för inerta gaser
 • Vattenproduktionssystem
 • Vattenreningssystem
Alla slags fartyg Alfa Laval, Hyundai Heavy Industries, Couple Systems, DuPont (Belco), GEA Westfalia, Siemens, Ecospec Wärtsilä Hamworthy bland de viktigaste aktörerna.

* Endast huvudsakliga applikationer har nämnts.
** Endast huvudsakliga konkurrenter har nämnts.

Marknadsandelar för medelvarviga huvudmotorer

Medelvarviga huvudmotorer är Wärtsiläs kärnprodukt och de används främst inom Offshoresegmentet och specialiserade fartygssegment som t.ex. kryssningsfartyg och LNG-tankfartyg.

W_graafit_SE-11.png

Marknadsandelar för lågvarviga huvudmotorer

Lågvarviga huvudmotorer produceras med licens i närheten av skeppsvarven och de används främst inom handelsfartygssegmentet.

W_graafit_SE-12.png

 

Marknadsandelar för hjälpmotorer

Marknaden för hjälpmotorer är fragmenterad, med ett flertal konkurrenter.

W_graafit_SE-13.png

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Nästa sida Föregående sida