12. Främmande kapital
MEUR 2012 2011
Långfristigt
Räntebärande 517 459
Totalt 517 459
Kortfristigt
Räntefritt 65 79
Räntebärande 849 889
Totalt 915 967
Lån och deras amorteringsplan
2012 Kortfristiga Långfristiga
MEUR < 1 år 1-5 år >5 år Totalt
Skulder till kreditinstitut 28 225 121 375
Skulder till pensionsinstitut 51 110 8 168
Totalt 79 335 129 543
2011 Kortfristiga Långfristiga
MEUR < 1 år 1-5 år >5 år Totalt
Skulder till kreditinstitut 21 144 84 249
Skulder till pensionsinstitut 48 150 18 217
Totalt 69 294 102 466
13. Passiva resultatregleringarna
MEUR 2012 2011
Inkomst- och övriga skatter 1
Derivat 13 30
Personalkostnader 13 14
Räntor och övriga finansiella poster 9 4
Övrigt 4 6
Totalt 39 55
14. Skulder till företag inom samma koncern
MEUR 2012 2011
Övriga långfristiga skulder 53 63
Skulder till leverantörer 6 5
Övriga skulder 630 749
Resultatregleringar 14 10
Totalt 702 827

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Nästa sida Föregående sida