Verkställande direktören och vice verkställande direktören

Bolagets styrelse utnämner bolagets verkställande direktör som samtidigt är koncernchef. Verkställande direktören leder koncernens löpande affärsverksamhet och förvaltning i enlighet med bolagsordningen, Finlands aktiebolagslag och styrelsens anvisningar. Direktionen stöder verkställande direktören i ledningen av koncernen. Verkställande direktörens och koncernchefens arbetsvillkor fastställs skriftligen i verkställande direktörens och koncernchefens arbetsavtal. Bolagets verkställande direktör är Björn Rosengren. Verkställande direktörens ställföreträdare är bolagets ekonomi- och finansdirektör Raimo Lind.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Nästa sida Föregående sida