Ledningsgrupperna

Varje affärsområde stöds av en ledningsgrupp.

Power Plants

Vesa Riihimäki
Direktör, Power Plants.
Född 1966, dipl.ing.

Tore Björkman
Försäljningsdirektör, Europa och Afrika
Född 1957, maskiningenjör

Minna Blomqvist
HR-direktör
Född 1969, dipl.ing.

Frank Donnelly
Försäljningsdirektör, Amerika
Född 1953, fil.kand. (matematik)

Jussi Heikkinen
Direktör, marknadsföring och affärsutveckling
Född 1955, dipl.ing. (energi och kraftverksteknologi)

Thomas Hägglund
Direktör, kraftverksteknologi
Född 1962, dipl.ing.

Antti Kämi
Direktör, projektledning
Född 1964, dipl.ing.

Caj Malmsten
Ekonomi- och finansdirektör
Född 1972, ekon.mag.

Markus Pietikäinen
Finansdirektör
Född 1975, ekon.mag.

Rakesh Sarin
Försäljningsdirektör, Mellanöstern och Asien
Född 1955, ing.

Laura Susi-Gamba
Direktör, juridiska ärenden
Född 1963, jur.kand.

Niklas Åberg
Direktör, kvalitetsstyrning
Född 1967, dipl.ing.


Ship Power

Jaakko Eskola
Direktör, Ship Power
Född 1958, dipl.ing.

Lars Anderson
Direktör, 4-taktsmotorer
Född 1968, ing., MBA

Arjen Berends
Direktör, ekonomi och finans
Född 1968, MBA

Aaron Bresnahan
Försäljningsdirektör
Född 1969, MBA & MA (Strategic Studies)

Per Hansson
Direktör, strategi
Född 1967, dipl.ing.

Sinikka Ilveskoski
Direktör, juridiska ärenden och avtalshantering
Född 1967, jur.kand.

Timo Koponen
Direktör, pump- och gaslösningar
Född 1969, ekon.mag.

Juha Kytölä
Direktör, miljölösningar
Född 1964, dipl.ing.

Arto Lehtinen
Direktör, propulsion
Född 1971, dipl.ing.

Magnus Miemois
Direktör, lösningar
Född 1970, dipl.ing.

Helena Räihälä
HR-direktör
Född 1973, ekon.mag.

Mikael Simelius
Direktör, marknadsföring
Född 1964, ekon.mag.

Martin Wernli
Direktör, 2-taktsmotorer
Född 1960, advokat


Services

Christoph Vitzthum
Direktör, Services
Född 1969, ekon.mag.

Pierpaolo Barbone
Direktör, Mellanöstern och Asien till 1.1.2013
Direktör, Sydeuropa och Afrika från 1.1.2013
Född 1957, gruvingenjör

Fred van Beers
Direktör, Nordeuropa
Född 1962, ing.

Peter Bjurs
Finansdirektör
Född 1965, ekon.mag.

Stefan Fant
Direktör, Sydeuropa och Afrika till 1.1.2013
Direktör, kontrakt- och projekthantering från 1.1.2013
Född 1955, ing.

Tomas Hakala
Direktör, Nord-, Central- och Sydamerika
Född 1968, ing.

Roger Holm
Direktör, tätningar och lager
Född 1972, ekon.mag.

Christer Kantola
Direktör, hantering av lösningar
Född 1952, ing.

Michel Kubbinga
Direktör, Mellanöstern och Asien från 1.1.2013
Född 1960, dipl.ing.

Ralf Lindbäck
Direktör, juridiska ärenden
Född 1958, jur.kand.

Stefan Nysjö
Direktör, projektleveranser
Född 1970, ing.

Nelli Paasikivi
Direktör, kvalitet och operativ utveckling
Född 1968, dipl.ing.

Sini Spets
HR-direktör
Född 1974, psyk.mag.


PowerTech

Lars Hellberg
Direktör, PowerTech
Född 1959, ingenjör i mekanik

Osmo Härkönen
Kvalitetsdirektör
Född 1949, dipl.ing.

Yngve Bärgård
Inköpsdirektör
Född 1958, ing.

Hannu Mäntymaa
Direktör, Wärtsilä Operational Excellence
Född 1977, dipl.ing.

Paolo Tonon
Direktör, FoU
Född 1970, dipl.ing.

Sergio Razeto
Direktör, produktcentret 4-taktsmotorer
Född 1950, dipl.ing.

Stefan Damlin
Direktör, finans och affärsutveckling
Född 1968, ekon.mag.

Kai Kamila
HR-direktör
Född 1960, ped.mag.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Nästa sida Föregående sida