Wärtsiläs riskprofiler och ansvarsområden

Risker Riskprofil Policy eller andra riktliner Ansvariga
Strategiska risker   Wärtsiläs strategi och verksamhetsplaner Wärtsiläs styrelse, direktionen och affärsområdena
Risker i anslutning till affärsomgivningen square-dark-orange.gifsquare-light-orange.gifsquare-dark-gray.gifsquare-light-gray.gifsquare-blue.gif Wärtsiläs strategi och verksamhetsplaner Direktionen och affärsområdena
Marknads- och kundrisk square-dark-orange.gifsquare-light-orange.gifsquare-dark-gray.gifsquare-light-gray.gifsquare-blue.gif Wärtsiläs strategi och verksamhetsplaner Direktionen och affärsområdena
Risker i anslutning till konkurrensläge och priser square-dark-orange.gifsquare-light-orange.gifsquare-dark-gray.gifsquare-light-gray.gifsquare-blue.gif Wärtsiläs strategi och verksamhetsplaner Direktionen och affärsområdena
Politiska och legislativa risker square-dark-orange.gifsquare-light-orange.gifsquare-dark-gray.gif Olika riktlinjer och riskhanteringspolicy Affärsområdena, FoU, Riskhanteringen (RM) och juridiska funktionen
Risker i anslutning till klimatförändring och hållbar utveckling square-dark-orange.gifsquare-light-orange.gifsquare-dark-gray.gif QHSE-policy, verksamhetsprinciper, ledningssystem (ISO 14001 & OHSAS 18001) Affärsområdena, FoU och funktionen för hållbar utveckling
Teknologiska risker square-dark-orange.gifsquare-light-orange.gifsquare-dark-gray.gif Patent och industriella rättigheter produktgarantier Affärsområdena och FoU-funktionen
Operativa risker   Wärtsiläs strategi och verksamhetsplaner Direktionen och affärsområdena
Tillverkningsrisk square-dark-orange.gifsquare-light-orange.gifsquare-dark-gray.gifsquare-light-gray.gif Produktionssystem, kontinuitetsplaner (BCP) PowerTech och affärsområdena
Leverantörs- och underleverantörsrisk square-dark-orange.gifsquare-light-orange.gifsquare-dark-gray.gifsquare-light-gray.gif Leverantörskrav och leverantörshanteringssystem, kontinuitetsplaner (BCP) Affärsområdena och Corporate Supply Management (CSM)
Risker i anslutning till produkternas livscykelkvalitet och tillförlitlighet square-dark-orange.gifsquare-light-orange.gifsquare-dark-gray.gifsquare-light-gray.gif Ledningssystem (ISO 9001), säkerhetsinstruktioner och manualer, riskhanteringspolicy, riskelimineringsinstruktioner inom FoU PowerTech, FoU-funktionen, affärsområdena samt RM- och juridiska funktionerna
Kontraktrisk square-dark-orange.gifsquare-light-orange.gifsquare-dark-gray.gifsquare-light-gray.gifsquare-blue.gif Standardkontrakt Juridiska funktionen och affärsområdena
Risker i anslutning till råvarupriser square-dark-orange.gif Kontroll av produktionskostnader Affärsområdena och finansfunktionen
Datasäkerhetsrisk square-dark-orange.gif Datasäkerhetsprinciper Affärsområdena och IM-funktionen
Skaderisker   Riskhanteringspolicy och riktlinjer Affärsområdena och RM-funktionen
Personalrisk square-dark-orange.gif Ledningssystem (OHSAS 18001), resesäkerhetsinstruktioner, riktlinjer för krishantering och säkerhetsplaner för fastigheter Affärsområdena, HR- och RM-funktionerna
Naturkatastrofer square-dark-orange.gif Krishanteringsinstruktioner, kontinuitetsplaner (BCP) Affärsområdena och RM-funktionen
Eldsvåda, transportrisker och andra olyckor square-dark-orange.gifsquare-light-orange.gifsquare-dark-gray.gif Ledningssystem (ISO 14001 & OHSAS 18001), säkerhetsplaner för fastigheter Affärsområdena, RM- och fastighetsfunktionerna
Finansiella risker   Wärtsiläs strategi och verksamhetsplaner Affärsområdena och finansfunktionen
Valutarisk square-dark-orange.gifsquare-light-orange.gifsquare-dark-gray.gif Finansieringspolicy Affärsområdena och finansfunktionen
Ränterisk square-dark-orange.gifsquare-light-orange.gifsquare-dark-gray.gif Finansieringspolicy Affärsområdena och finansfunktionen
Likviditets- och refinansieringsrisk square-dark-orange.gifsquare-light-orange.gifsquare-dark-gray.gif Finansieringspolicy Affärsområdena och finansfunktionen
Kreditrisk square-dark-orange.gifsquare-light-orange.gifsquare-dark-gray.gifsquare-light-gray.gif Finansierings- och kreditpolicy Affärsområdena och finansfunktionen

Låg square-dark-orange.gifsquare-light-orange.gifsquare-dark-gray.gifsquare-light-gray.gifsquare-blue.gif Hög

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Nästa sida Föregående sida