Skapande av ekonomiskt mervärde

Wärtsiläs målsättning är att skapa ekonomiskt mervärde för sina intressenter. Fokusområdena är en god lönsamhet och en förbättring av ägarvärdet. För att uppnå detta måste vi även uppfylla andra intressenters förväntningar genom att bland annat utveckla och leverera högklassiga och miljövänliga produkter, lösningar och tjänster för kunderna, skapa långsiktiga partnerskapsrelationer till leverantörerna, erbjuda arbetstagarna en konkurrenskraftig lön och bra arbetsförhållanden samt främja lokalsamhällenas välfärd på våra verksamhetsställen. En bra ekonomisk prestanda utgör en plattform för andra hållbarhetsaspekter – såsom miljöansvar och socialt ansvar.

Trots de svåra förhållanden i den globala ekonomin har Wärtsilä presterat väl. Tack vare tillväxten i Asien och den goda utvecklingen i alla affärsområden, ökade Wärtsiläs omsättning med 12% till 4.725 miljoner euro och lönsamheten var 10,9%. Europas andel av omsättningen var 25%, Asiens 43%, Amerikas 21% och övriga 11%. Vår långsiktiga målsättning är att växa snabbare än den globala BNP-tillväxten. Vårt mål för rörelsevinstmarginalen (EBIT%) är 14% på toppen av konjunkturcykeln. Även i konjunkturdalarna är vårt mål att hålla rörelsevinstmarginalen på en nivå som överstiger 10%.

 

Skapandet av ekonomiskt mervärde till intressenter
MEUR 2012 2011 2010 2009 2008
Kunder Omsättning 4 725 4 209 4 553 5 260 4 612
Leverantörer Inköpta varor, material och tjänster -3 007 -2 694 -2 927 -3 593 -3 134
Genererat mervärde 1 717 1 514 1 626 1 667 1 479
Fördelning av mervärdet Utdelat till intressenter
Anställda Löner 887 770 773 735 693
Offentliga sektorn Skatter och sociala avgifter 317 322 326 337 288
Finansiärer Nettofinansieringskostnader 30 16 13 34 9
Ägare Dividend 197 178 271 173 148
Samhällen Givna donationer 1 1 1 1 1
För utveckling av affärsverksamheten 285 228 242 388 340

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Nästa sida Föregående sida