Kunder

Wärtsilä tillför kunderna mervärde genom att leverera produkter, lösningar och tjänster som uppfyller deras behov och förväntningar. Utvecklandet av högklassiga, tillförlitliga och miljöanpassade lösningar och tjänster kräver långsiktigt samarbete och fortlöpande växelverkan med kunderna. Vi erbjuder kunderna service och underhåll under produkternas hela livscykel med vars hjälp produkternas prestanda upprätthålls under deras ekonomiska livslängd. Genom moderniseringar kan driftstiden för redan existerande produkter förlängas ytterligare.

Omsättning per marknadsområde

W_graafit_SE-16.png

Omsättning per anställd

W_graafit_SE-17.png

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Nästa sida Föregående sida