Ekonomisk information

2012 2011 2010 2009 2008
Kunder
Omsättning (MEUR) 4 725 4 209 4 553 5 260 4 612
Omsättning per världsdel (MEUR)
Europa 1 202 1 249 1 266 1 654 1 695
Asien 2 009 1 594 1 754 1 937 1 792
Amerika 994 845 1 034 1 176 689
Afrika 398 443 390 399 379
Övriga 122 77 109 94 57
Leverantörer
Köpta nyttigheter, material och tjänster (MEUR) 3 007 2 694 2 927 3 593 3 134
Personal
Löner (MEUR) 887 770 773 735 693
Löner per världsdel (MEUR)
Europa 631 552 565 549 520
Asien 145 119 111 106 106
Amerika 91 80 78 66 60
Afrika 12 11 12 9 6
Övriga 8 7 6 4 1
Omsättning / anställd (TEUR) 250 238 253 279 262
Offentliga sektorn
Skatter och sociala avgifter (MEUR) 317 322 326 337 288
Skatter och sociala avgifter per världsdel (MEUR)
Europa 234 240 253 264 243
Asien 39 41 35 37 28
Amerika 36 38 31 32 15
Afrika 6 2 5 3 1
Övriga 2 1 2 1 0
Erhålla stöd från offentliga sektorn (TEUR) 5 543 8 263 7 406 13 725 16 095
Finansiella poster (MEUR) -30 -16 -13 -34 -9
Samhälle
Av styrelsen beviljade donationer (TEUR) 104 60 670 70 70
Donationer, Wärtsiläbolagen (TEUR) 456 940 421 527 463
Kostnader
FoU-kostnader (MEUR) 188 162 141 141 121
Miljökostnader
Miljöinvesteringskostnader (MEUR) 0,8 0,9 2,9 1,1 2,6
Miljödriftskostnader (MEUR) 6,3 6,1 5,5 4,2 5,4

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Nästa sida Föregående sida