Reduktion av kväveoxidutsläpp

IMO:s Tier II-bestämmelser om NOx-utsläpp har varit i kraft sedan 2011. NOx-gränsen enligt Tier II är 20% lägre än utsläppsgränsen 2010. Alla produkter i Wärtsiläs sortiment uppfyller i dag IMO:s Tier II-gränser för NOx-utsläpp. Den nästa utsläppsnivån för NOx, IMO:s Tier III, träder i kraft 2016. Detta väntas förutsätta en minskning av NOx-nivåerna med 80% från Tier I i NOx-utsläppskontrollområdena. En minskning av NOx-utsläppen med 80% kräver en stegvis förändring av motorteknologin och produktutbudet. Wärtsilä söker efter olika lösningar inklusive:

  • Motorinterna teknologier
  • Efterbehandlingstekniker
  • Bränslerelaterade tekniker (gas)

Gasmotorer uppfyller redan IMO:s krav på NOx-utsläpp enligt Tier III, men andra teknologier måste utvecklas och integreras med varandra. En pådrivande faktor i arbetet är lösningens livscykelkostnader. Det kommer att finnas två grundläggande motorteknologier genom vilka dieselmotorer kan uppfylla kraven på NOx-utsläpp enligt Tier III: katalytisk avgasreningsteknik (SCR) och cirkulation av avgaser (EGR).

Katalytisk avgasteknik (SCR) kommer att spela en viktig roll i framtiden, och det är nödvändigt att säkerställa att kombinationer av SCR och skrubbrar kan tillämpas. Wärtsilä har erfarenhet av SCR-system i anslutning till flera olika bränslen. Wärtsilä kan även leverera SCR-lösningar för högsvavliga applikationer och således se till att SCR-lösningarna är kompatibla med skrubbrar. Ytterligare utvecklingsarbete och kommersialisering kommer emellertid att utföras för att optimera systemet för ett bredare spektrum av applikationer och för att beakta olika bieffekter och randvillkor.

Utveckling av dieselmotorspecifik bränsleförbrukning och NOx-utsläpp

W_graafit_SE-27.png

Utsläppsbestämmelser – marina applikationer (IMO)

W_graafit_SE-28.png

Jämförelse av NOx, SOx och partikelutsläpp med olika bränslen

W_graafit_SE-25.png

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Nästa sida Föregående sida