Fokusområden för Wärtsiläs FoU

Wärtsilä strävar fortlöpande efter teknologiskt ledarskap. Vi uppnår detta genom att utveckla tillförlitliga, effektiva och kostnadseffektiva teknologier och produkter som baserar sig på kundernas behov och kombinerar innovativa teknologier. Wärtsiläs FoU-verksamhet fokuserar på teknologier, produkter och lösningar som är bränsleeffektiva, tillförlitliga och säkra, självdiagnostiserande, kostnadseffektiva i drift och som ger upphov till minimala miljökonsekvenser under hela deras livscyklar. På Wärtsilä skyddar vi innovationer genom att fästa stor vikt vid förvaltningen av intellektuella tillgångar, och nyckelkompetensen förvaltas inom företaget för att säkerställa dess konkurrenskraft. Vi skapar nätverk och kluster för att förvärva nyckelkompetens och kapacitet genom långsiktiga relationer med leverantörer, ingenjörsbyråer, universitet och licenstillverkare och till andra OEM-företag (Original Equipment Manufacturer). Resurserna är reserverade för vissa ändamål och investeras i simulering och virtuell validering samt i testning och validering. Dessutom utvecklar vi aktivt koncept för produktplattformer och konstruerar produkter som är lätta att tillverka och serva. En väsentlig del av företagets investeringar i produktutveckling inriktas på att minska miljökonsekvenserna.

Kostnader för forskning- och produktutveckling
MEUR 2012 2011 2010 2009 2008
188 162 141 141 121
Forsknings- och utvecklingskostnader

W_graafit_SE-22.png

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Nästa sida Föregående sida