Organisationsverksamhet

Under 2012 deltog Wärtsilä i flera relevanta nationella och internationella organisationers och föreningars verksamhet. De organisationer som är viktigast för Wärtsilä och verksamhetens karaktär visas i tabellen nedan.

Intressent Organisation Verksamhetens karaktär
Intressebevakare Finlands Näringsliv (EK), Centralhandelskammaren i Finland (ICC Finland), Teknologiindustrin rf Medlem och deltagande i verksamhet.
Industri- och handelsorganisationer European Association of Engine Manufacturers (Euromot), International Council on Combustion engines (CIMAC), Engine Manufacturers Association (EMA), World Alliance for Decentralized Energy (WADE), EURELECTRIC, Cogen Europe, Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA), Exhaust Gas Cleaning System Association (EGCSA), Cruise Line International Association (CLIA), European Cruise Council (ECC) Styrelsemedlem och deltagande i vissa arbetsgruppers verksamhet (CIMAC, WADE, Euromot, VDMA, Cogen Europe, Italcogen, Cogen Turkey).

Medlem och deltagande i verksamhet (EURELECTRIC, EMA, EGSA, CLIA, ECC).
Standardiseringsorganisationer Europeiska standardiseringskommittén (CEN), Internationella Standardiseringsorganisationen (ISO) Deltagande i verksamhet.
Internationella organisationer Internationella Sjöfartsorganisationen (IMO), FN:s ekonomiska kommission för Europa (UNECE) Deltagande i verksamhet.
Övriga European Federation for Quality Management (EFQM), European Energy Forum (EEF), Global Reporting Initiative (GRI), UN Global Compact Nordic Network Deltagande i verksamhet (EFQM, EEF), organisatorisk intressent (GRI).

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Nästa sida Föregående sida