Produktansvar

Wärtsilä har som mål att utveckla miljövänliga, tillförlitliga och säkra produkter. Wärtsilä stöder sina kunder under produkternas hela livscykel genom att utveckla miljövänliga lösningar och även erbjuda dessa lösningar för produkter som redan är i drift. Genom rekonditionering av motorer och komponenter förlängs produkternas livslängd, och genom modernisering av motorer höjs anläggningarnas prestanda till en nivå som motsvarar både nuvarande och framtida krav.

Wärtsiläs motorer är designade enligt EU-kommissionens maskindirektiv, SOLAS-konventionen, och andra relevanta säkerhetsdirektiv. Propulsionsprodukterna designas enligt SOLAS och andra relevanta klassificeringsinstituts säkerhetskrav. Nya motortyper måste också uppfylla internationella säkerhetskrav. Typgodkännande söks hos klassificeringsinstitut innan nya produkter lanseras. Wärtsiläs produkter levereras med ändamålsenliga manualer som innehåller grundläggande information om produkterna och fullständiga instruktioner för deras användning.

Wärtsiläs fartygsdesign följer klassificeringssällskaps och flaggstaters regler i designprocessen för att kundernas fartygskonstruktioner ska vara säkra och uppfylla bestämmelserna. Ritningar och beräkningar ska klassgodkännas innan fartygsbyggen inleds.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Nästa sida Föregående sida