Kontaktuppgifter

Information om Wärtsilä:

Atte Palomäki
Kommunikationsdirektör
Tfn +358 (0)10 709 5599
e-post: atte.palomaki@wartsila.com

Investerarrelationer:

Pauliina Tennilä
Direktör, investerarrelationer
Tfn +358 (0)10 709 5498
e-post: pauliina.tennila@wartsila.com

Information om hållbar utveckling:

Marko Vainikka
Direktör, Samhällsrelationer och hållbar utveckling
Tfn +358 (0)10 709 5404
e-post: marko.vainikka@wartsila.com

Information om karriärmöjligheter hos Wärtsilä:

www.wartsila.com/careers

Wärtsilä Oyj Abp

John Stenbergs strand 2
PB 196
FI-00531 Helsingfors, Finland
Tfn +358 (0)10 709 0000, Fax +358 (0)10 709 5700

 

Anteckningen

Skapa en anteckning?