Marknadsutveckling

Power Plants

God aktivitet på den gasdrivna kraftverksmarknaden

Aktiviteten på kraftverksmarknaden var god under 2012 mätt i nivån på offererade MW. Aktiviteten riktade sig fortfarande till naturgasbaserad generering. Under räkenskapsperioden fortsatte tillväxtmarknaderna att investera i ny kraftgenereringskapacitet med stöd av den ekonomiska tillväxten. Osäkerheten kring den ekonomiska utvecklingen leder emellertid till att investeringsbeslut skjuts upp i hela kraftförsörjningssektorn. Aktiviteten var störst i segmentet för flexibel basbelastning.

Power Plants marknadsandel

Under det första halvåret 2012 uppgick de globala beställningarna på kraftverk som drivs med naturgas och flytande bränslen (inklusive alla drivkällor på över fem MW) till 28,8 GW, en minskning med 39%. Wärtsiläs marknadsandel var 4,9% (3,3% för 2011).

Ship Power

Ett år av hög aktivitet inom offshore och specialfartyg

Totalt registrerades 1.090 nya kontrakt på fartyg under 2012, vilket var 35% mindre än året innan. Överlag var 2012 ett svårt år för det traditionella handelsfartygssegmentet som fortsatte att kämpa med överkapaciteten. Orderingången varierade en hel del mellan segmenten under 2012. Efterfrågan på offshore- och specialfartyg var överlägset störst. Marknaden för LNG- och LPG-tankfartyg var också aktiv under året, och 35 kontrakt på LNG-tankfartyg slöts. Under 2012 påverkades shippingbranschen allt mer av utmaningarna med att minska på utsläppen och andra frågor gällande miljöansvar.

Kina och Sydkorea var fortfarande de dominerande länderna inom skeppsbyggnad och de fick 35% respektive 34% av de fastslagna kontrakten under 2012 enligt kompenserat bruttotonnage (CGT). Bland de små skeppsbyggnadsnationerna var det framför allt Brasilien, Norge och USA som fick kontrakt på nybyggen under 2012.

Ship Powers marknadsandelar

Wärtsiläs marknadsandel inom medelvarviga huvudmotorer var fortsatt hög och uppgick till 47% (48% i slutet av föregående kvartal). Marknadsandelen inom lågvarviga motorer var stabil och uppgick till 18% (18). Wärtsiläs marknadsandel inom hjälpmotorer var 4% (5).

Services

Stabil utveckling tack vare kraftverks- och offshoresektorn

Utvecklingen på servicemarknaden var stabil i alla nischer under 2012. Inom kraftverk och offshore var utvecklingen fortsatt stark. Regionalt sett var marknaden fortfarande aktivast i Mellanöstern och Asien.

I slutet av 2012 uppgick Wärtsiläs installerade motorbestånd till 181.200 MW, en ökning med 1% jämfört med året innan. Det installerade kraftverksbeståndet fortsatte att öka under 2012, medan det installerade marina beståndet minskade något. Minskningen berodde på skrotning av äldre handelsfartyg med stora tvåtaktsmotorer.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Nästa sida Föregående sida