Aktier och aktieägare

Under 2012 uppgick handelsvolymen på börsen Nasdaq OMX till 159.852.645 aktier, vilket motsvarade en omsättning på 4.380 miljoner euro. Wärtsiläaktien handlas också på alternativa börser såsom Chi-X, Turquoise och BATS. Den totala handelsvolymen på dessa alternativa börser var 84.900.518 aktier.

Aktierna på Nasdaq OMX Helsingfors Börs
31.12.2012 Antal aktier och röster Aktieomsättning
1-12/2012
WRT1V 197 241 130 159 852 645
1.1. - 31.12.2012 Högsta Lägsta Medelkurs 1 Sista
Aktiekurs 33,11 22,30 27,31 32,72
1 Enligt handelsvolym vägd medelkurs
Marknadsvärde 31.12.2012 31.12.2011
MEUR 6 454 4 402
Utländska aktieägare 31.12.2012 31.12.2011
% 51,0 47,0

 

Flaggningsanmälningar

Under rapportperioden januari-december 2012 har Wärtsilä blivit informerad om följande ändringar av ägarandelar:

24.4.2012 underrättades Wärtsilä om avtalet mellan Fiskars Oyj Abp och Investor AB om att bilda ett samföretag för bolagens ägarintressen. Genom sitt dotterbolag Avlis AB hade Fiskars Oyj Abp 23.4.2012 sålt aktier i Wärtsilä och ägde mindre än 3/20 (15%) av rösterna i bolaget. Efter transaktionen ägde Avlis AB 25.641.347 aktier, vilket motsvarar 13% av Wärtsiläs aktier och röster. Genom sitt dotterbolag Aktiebolaget Navigare hade Investor AB 23.4.2012 köpt aktier i Wärtsilä och ägde mer än 1/20 (5%) av rösterna i bolaget. Efter transaktionen ägde Aktiebolaget Navigare 12.701.821 aktier, vilket motsvarar 6,44% av Wärtsiläs aktier och röster. Fiskars Oyj Abp:s och Investor AB:s gemensamma innehav översteg 3/20 (15%) och uppgick till 38.343.168 aktier, vilket motsvarar 19,44% av Wärtsiläs aktier och röster.

26.4.2012 ökade Investor AB sitt innehav i Wärtsilä. Efter transaktionen var Fiskars Oyj Abp:s och Investor AB:s gemensamma innehav 40.317.168 aktier, vilket motsvarar 20,44% av Wärtsiläs aktier och röster.

29.6.2012 ökade BlackRock Inc. sitt innehav i Wärtsilä. Efter transaktionen ägde BlackRock Inc. 9.945.554 aktier, dvs. 5,04% av aktierna och rösterna i Wärtsilä.

13.12.2012 överförde Investor AB:s dotterbolag Aktiebolaget Navigare alla sina Wärtsiläaktier till Instoria Aktiebolaget, sammanlagt 17.306.978 aktier, dvs. 8,77% av aktierna och rösterna i Wärtsilä. Instoria Aktiebolaget är Investor AB:s helägda dotterbolag. Fiskars Groups och Investor AB:s gemensamma innehav i Wärtsilä Oyj Abp föranledde inga flaggningsanmälningar.

Aktiens kursutveckling 2012

W_Q4_graafit_SE-18.png

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Nästa sida Föregående sida