Styrelsens förslag till dividend

Styrelsen föreslår en dividend på 1,00 euro per aktie för räkenskapsåret 2012. Wärtsiläs utdelningsbara medel i slutet av perioden uppgick till 1.049.791.970,15 euro, av vilket räkenskapsperiodens vinst utgör 252.563.755,88 euro. Antalet aktier som berättigar till dividend är 197.241.130. Dividenden betalas till aktieägare som är registrerade i aktieägarförteckningen som förvaltas av Euroclear Finland Oy på bolagsstämmans avstämningsdag 12.3.2013. Styrelsen föreslår att dividenden utbetalas 19.3.2013. Årsredovisningen 2012, inklusive bokslutet och verksamhetsberättelsen, är tillgänglig på företagets webbplats www.wartsila.com samt på www.wartsilareports.com/se vecka 6.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Nästa sida Föregående sida