Antal anställda

Wärtsilä hade 18.887 (17.913) anställda i slutet av december 2012. Antalet anställda i genomsnitt under januari-december 2012 var 18.930 (17.708). Power Plants hade 932 (855) anställda. Ship Power hade 2.139 (999) anställda, Services 11.163 (11.168) anställda, medan PowerTech hade 3.811 (4.091) anställda. Ökningen i Ship Powers personal beror främst på förvärvet av Hamworthy.

Av Wärtsiläs totala personal fanns 19% (20) i Finland och 36% (35) i övriga Europa. Personalen i Asien stod för 32% (33) av de anställda och resten av världen för 13% (12).

Personal per affärsområde

W_Q4_graafit_SE-17.png

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Nästa sida Föregående sida