Balans, finansiering och kassaflöde

Wärtsiläs kassaflöde från rörelseverksamheten för fjärde kvartalet uppgick till 187 miljoner euro (-71). För januari-december 2012 var kassaflödet från rörelseverksamheten 153 miljoner euro (232). Nettorörelsekapitalet i slutet av perioden var 509 miljoner euro (235). Ökningen i nettorörelsekapitalet beror främst på timingen av projekt. Förskottsbetalningarna i slutet av perioden uppgick till 695 miljoner euro (563). De likvida tillgångarna i slutet av perioden uppgick till 225 miljoner euro (592).

Wärtsiläs räntebärande lån uppgick till 794 miljoner euro (652) i slutet av december 2012. Det totala beloppet av kortfristiga skulder som förfaller inom de följande 12 månaderna var 249 miljoner euro inklusive finska företagscertifikatsprogram på 141 miljoner euro. Nettobeloppet av räntebärande skulder var 567 miljoner euro (58).

Finansieringsprogrammen i slutet av december 2012 inkluderade långfristiga lån på 545 miljoner euro och icke utnyttjade bekräftade krediter på 554 miljoner euro. Finansieringsprogrammen omfattade även finska kommersiella värdepappersprogram på 700 miljoner euro.

Soliditeten var 42,0% (41,3) och nettoskuldsättningsgraden 0,31 (0,04). Ökningen i skuldsättningsgraden beror främst på förvärvet av Hamworthy.

Nettorörelsekapitalets utveckling

W_Q4_graafit_SE-14.png

Bekräftade lån

W_Q4_graafit_SE-15.png

Skuldsättningsgrad

W_Q4_graafit_SE-16.png

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Nästa sida Föregående sida