Bruttoinvesteringar

Bruttoinvesteringarna under rapportperioden uppgick till 513 miljoner euro (187). Dessa bestod av investeringar i företagsförvärv och värdepapper till ett belopp av 402 miljoner euro (97) och 111 miljoner euro (90) i immateriella och materiella tillgångar. Avskrivningarna och nedskrivningarna under rapportperioden uppgick till 139 miljoner euro (113).

Underhållsinvesteringarna 2012 var mindre än avskrivningarna. År 2013 kommer underhållsinvesteringarna att vara ungefär lika stora som avskrivningarna.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Nästa sida Föregående sida