Omsättning

Wärtsiläs omsättning ökade under fjärde kvartalet med 24% till 1.533 miljoner euro (1.238). Power Plants omsättning uppgick under fjärde kvartalet till 568 miljoner euro (413), en ökning med 38% jämfört med motsvarande kvartal året innan. Ship Powers omsättning uppgick till 426 miljoner euro (309), en ökning med 38%. Services omsättning under fjärde kvartalet var 531 miljoner euro (513), en ökning med 4%.

Wärtsiläs omsättning under januari-december 2012 ökade med 12% och uppgick till 4.725 miljoner euro (4.209). Power Plants stod för 32%, Ship Power för 28% och Services för 40% av den totala omsättningen. Power Plants omsättning uppgick till 1.498 miljoner euro (1.365), en ökning med 10%. Ship Powers omsättning ökade med 27% och uppgick till 1.301 miljoner euro (1.022). Affärsområdet Services omsättning för rapportperioden uppgick till 1.908 miljoner (1.816) och slog alla tiders rekord. Från året innan ökade omsättningen med 5%. Ökningen beror på tillväxten i det installerade motorbeståndet och på det breda utbudet av tjänster som siktar på att sänka våra kunders driftskostnader och att göra deras utrustning mer tillgänglig. De motorrelaterade tjänsterna stod för över tre fjärdelar av Services omsättning, och tillväxten var främst relaterad till service av fyrtaktsmotorer.

Cirka 59% av Wärtsiläs omsättning under januari-december 2012 var denominerad i euro, 21% i US-dollar och resten fördelad mellan flera valutor.

Omsättning per affärsområde
MEUR 10-12/2012 10-12/2011 Förändring 1-12/2012 1-12/2011 Förändring
Power Plants 568 413 38% 1 498 1 365 10%
Ship Power 426 309 38% 1 301 1 022 27%
Services 531 513 4% 1 908 1 816 5%
Övrig 7 4 75% 17 6 183%
Omsättning totalt 1 533 1 238 24% 4 725 4 209 12%

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Nästa sida Föregående sida