Orderstock

I slutet av rapportperioden uppgick Wärtsiläs totala orderstock till 4.492 miljoner euro (4.007), en ökning med 12%. Jämfört med föregående kvartal minskade Wärtsiläs orderstock med 5% (4.724 miljoner euro i slutet av tredje kvartalet 2012). I slutet av rapportperioden uppgick Power Plants orderstock till 1.561 miljoner euro (1.536), vilket var 2% högre än vid motsvarande tidpunkt året innan. Ship Powers orderstock var 2.127 miljoner euro (1.684), en ökning med 26%. Services orderstock uppgick till 804 miljoner euro (786) i slutet av rapportperioden, en ökning med 2%.

Orderstock per affärsområde
MEUR 31.12.2012 31.12.2011 Förändring
Power Plants 1 561 1 536 2%
Ship Power 2 127 1 684 26%
Services 804 786 2%
Orderstock totalt 4 492 4 007 12%

Orderbok  i slutet av perioden

W_Q4_graafit_SE-11.png

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Nästa sida Föregående sida