Rörelseresultat och lönsamhet 

Rörelseresultatet för fjärde kvartalet (EBIT) före engångsposter var 186 miljoner euro (145), dvs. 12,2% av omsättningen (11,7). Inklusive engångsposter var rörelseresultatet 169 miljoner euro (138), dvs. 11,0% av omsättningen (11,1). Rörelseresultatet (EBITA), exklusive engångsposter och avskrivningar för immateriella tillgångar relaterade till förvärv, var 196 miljoner euro (149), dvs. 12,8% av omsättningen (12,1). Under fjärde kvartalet uppgick engångsposterna till 17 miljoner euro (7) och avskrivningarna på immateriella tillgångar relaterade till förvärv till 10 miljoner euro (4).

För rapportperioden januari-december 2012 var rörelseresultatet (EBIT) före engångsposter 515 miljoner euro (469), dvs. 10,9% av omsättningen (11,1). Inklusive engångsposter var rörelseresultatet 481 miljoner euro (445), dvs. 10,2% av omsättningen (10,6). Rörelseresultatet (EBITA), exklusive engångsposter och avskrivningar för immateriella tillgångar relaterade till förvärv, var 550 miljoner euro (485), dvs. 11,6% av omsättningen (11,5). Under rapportperioden januari-december 2012 redovisade Wärtsilä engångsposter till ett belopp av 34 miljoner euro (24). Engångsposterna bestod av omstruktureringsutgifter och pensionsförpliktelser relaterade till avbrutna verksamheter och förvärvskostnader. Wärtsilä redovisade också avskrivningar för immateriella tillgångar relaterade till förvärv till ett belopp av 35 miljoner euro (16) under rapportperioden januari-december 2012.

De finansiella posterna uppgick till -30 miljoner euro (-16). Nettoräntorna var -18 miljoner euro (-5). De erhållna dividenderna uppgick till 2 miljoner euro (3). Vinsten före skatter uppgick till 452 miljoner euro (429). Rapportperiodens skatter var 109 miljoner euro (136), vilket motsvarar en effektiv skattesats på 24%. Resultatet för räkenskapsperioden uppgick till 344 miljoner euro (293). Resultatet per aktie var 1,72 euro (1,44) och det egna kapitalet per aktie 9,12 euro (8,30). Avkastningen på investerat kapital (ROI) var 20,1% (20,4). Avkastningen på eget kapital (ROE) var 20,0% (17,5).

Lönsamhet

W_Q4_graafit_SE-13.png

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Nästa sida Föregående sida