Marknadsutveckling

Power Plants

God aktivitet på den gasdrivna kraftverksmarknaden

Aktiviteten på kraftverksmarknaden var god under fjärde kvartalet 2012, och nivån på offererade MW var högre än under tredje kvartalet. Antalet offerter ökade också jämfört med de tidigare kvartalen 2012. Aktiviteten riktar sig fortfarande till naturgasbaserad generering. Under rapportperioden fortsatte tillväxtmarknaderna att investera i ny kraftgenereringskapacitet med stöd av den ekonomiska tillväxten. Osäkerheten kring den ekonomiska utvecklingen leder emellertid till att investeringsbeslut skjuts upp i hela kraftförsörjningssektorn. Aktiviteten var störst i segmentet för flexibel basbelastning.

Power Plants marknadsandel

Under det första halvåret 2012 uppgick de globala beställningarna på kraftverk som drivs med naturgas och flytande bränslen (inklusive alla drivkällor på över fem MW) till 28,8 GW, en minskning med 39%. Wärtsiläs marknadsandel var 4,9% (3,3% för 2011).

Gasturbin- och motortillverkare

W_Q4_graafit_SE-4.png

Ship Power

Ett år av hög aktivitet inom offshore och specialfartyg

Under fjärde kvartalet 2012 registrerades 199 kontrakt på nya fartyg. Totalt registrerades 1.090 nya kontrakt på fartyg under 2012, vilket var 35% mindre än året innan. Överlag var 2012 ett svårt år för det traditionella handelsfartygssegmentet som fortsatte att kämpa med överkapaciteten. Orderingången varierade en hel del mellan segmenten under 2012. Efterfrågan på offshore- och specialfartyg var överlägset störst. Marknaden för LNG- och LPG-tankfartyg var också aktiv under året, och 35 kontrakt på LNG-tankfartyg slöts. Under 2012 påverkades shippingbranschen allt mer av utmaningarna med att minska på utsläppen och andra frågor gällande miljöansvar.

Kina och Sydkorea var fortfarande de dominerande länderna inom skeppsbyggnad och de fick 35% respektive 34% av de fastslagna kontrakten under 2012 enligt kompenserat bruttotonnage (CGT). Bland de små skeppsbyggnadsnationerna var det framför allt Brasilien, Norge och USA som fick kontrakt på nybyggen under 2012.

Ship Powers marknadsandelar

Wärtsiläs marknadsandel inom medelvarviga huvudmotorer var fortsatt hög och uppgick till 47% (48% i slutet av föregående kvartal). Marknadsandelen inom lågvarviga motorer var stabil och uppgick till 18% (18). Wärtsiläs marknadsandel inom hjälpmotorer var 4% (5).

Marknadsandelar för medelvarviga huvudmotorer

W_Q4_graafit_SE-5.png

Services

Stabil utveckling tack vare kraftverks- och offshoresektorn

Utvecklingen på servicemarknaden var stabil i alla nischer under 2012. Inom kraftverk och offshore var utvecklingen fortsatt stark. Regionalt sett var marknaden fortfarande aktivast i Mellanöstern och Asien.

I slutet av 2012 uppgick Wärtsiläs installerade motorbestånd till 181.200 MW, en ökning med 1% jämfört med året innan. Det installerade kraftverksbeståndet fortsatte att öka under 2012, medan det installerade marina beståndet minskade något. Minskningen berodde på skrotning av äldre handelsfartyg med stora tvåtaktsmotorer.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Nästa sida Föregående sida