Koncernchef Björn Rosengren

”Jag är nöjd över resultatet för 2012, som präglades av svåra förhållanden i den globala ekonomin. Tack vare ett mycket starkt fjärde kvartal ökade Wärtsiläs omsättning för hela året med 12%, och lönsamheten var 10,9%. Orderingången steg med 9%, med en stark utveckling i Ship Powers beställningar, i synnerhet från offshoresektorn.

År 2012 gjorde vi vårt största förvärv genom tiderna i och med köpet av Hamworthy. Affären stöder vår tillväxtstrategi inom marina gasapplikationer samt offshore- och miljölösningar. Intresset för marina gasapplikationer var fortsatt starkt, och orderingången återspeglar vår ledande position på marknaden för flerbränsleapplikationer. Inom miljlösningar var marknadsaktiviteten i en stigande trend. Vår position på den växande offshoremarknaden är god, inte minst i Brasilien därifrån vi fick flera viktiga beställningar. Affärsområdet Power Plants mottog två av sina största beställningar någonsin, och i dag betraktas Wärtsilä som en seriös aktör på marknaden för kraftverk med en kapacitet på över 500 MW. Jag är också mycket nöjd över att affärsområdet Services omsättning återigen ökar och att viktiga långfristiga servicekontrakt har ingåtts trots de tuffa marknadsförhållandena.

Under 2013 kommer det ekonomiska läget fortfarande att vara osäkert, men våra marknadsutsikter förblir stabila. Tack vare vår solida orderbok kommer omsättningen att öka något under 2013, och vi tror att vi kan bevara vår lönsamhet på ungefär samma nivå som år 2012.”

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Nästa sida Föregående sida