Omsättningen ökar igen och lönsamheten är stabil

Centralt under fjärde kvartalet

 • Orderingången ökade med 9% till 1.357 miljoner euro (1.250)
 • Omsättningen ökade med 24% till 1.533 miljoner euro (1.238)
 • Orderingång jämfört med faktureringen (book-to-bill) 0,89 (1,01)
 • Rörelseresultat (EBIT) 186 miljoner euro, dvs. 12,2% av omsättningen (145 miljoner euro, dvs. 11,7%)
 • EBITA 196 miljoner euro, dvs. 12,8% av omsättningen (149 miljoner euro dvs. 12,1%)
 • Resultatet per aktie uppgick till 0,62 euro (0,45)
 • Kassaflöde från rörelseverksamheten 187 miljoner euro (-71)

Centralt under rapportperioden januari-december 2012

 • Orderingången ökade med 9% till 4.940 miljoner euro (4.516)
 • Omsättningen ökade med 12% till 4.725 miljoner euro (4.209)
 • Orderingång jämfört med faktureringen 1,05 (1,07)
 • Rörelseresultatet (EBIT) var 515 miljoner euro, dvs. 10,9% av omsättningen (469 miljoner euro dvs. 11,1%)
 • EBITA var 550 miljoner euro, dvs. 11,6% av omsättningen (485 miljoner euro dvs. 11,5%)
 • I slutet av rapportperioden uppgick orderstocken till 4.492 miljoner euro (4.007), en ökning med 12%
 • Resultat per aktie 1,72 euro (1,44)
 • Kassaflöde från rörelseverksamheten 153 miljoner euro (232)
 • Dividendförslag 1,00 euro/aktie

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Nästa sida Föregående sida