Nyckeltal

MEUR 10-12/2012 10-12/2011 Förändring 1-12/2012 1-12/2011 Förändring
Orderingång 1 357 1 250 9% 4 940 4 516 9%
Orderstock i slutet av perioden 4 492 4 007 12%
Omsättning 1 533 1 238 24% 4 725 4 209 12%
Rörelseresultat (EBITA)1 196 149 32% 550 485 13%
% av omsättningen 12,8% 12,1% 11,6% 11,5%
Rörelseresultat (EBIT)2 186 145 28% 515 469 10%
% av omsättningen 12,2% 11,7% 10,9% 11,1%
Resultat före skatter 161 131 452 429
Resultat/aktie, EUR 0,62 0,45 1,72 1,44
Rörelseverksamhetens kassaflöde 187 -71 153 232
Räntebärande lån, netto vid slutet av perioden 567 58
Bruttoinvesteringar 513 187
Nettoskuldsättningsgrad 0,31 0,04

1 EBITA visas utan engångsposter på 34 miljoner euro (24) och avskrivningar på immateriella tillgångar relaterade till förvärv på 35 miljoner euro (16) under rapportperioden januari–december 2012. Under fjärde kvartalet uppgick engångsposterna till 17 miljoner euro (7) och avskrivningarna på immateriella tillgångar relaterade till förvärv till 10 miljoner euro (4).
2 EBIT visas utan poster av engångskaraktär.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Nästa sida Föregående sida